www.ayalon-ins.co.ilדף הביתקבוצת איילון

קבוצת איילון

קבוצת איילון אחזקות בע"מ עוסקת בשלושה תחומים עיקריים - ביטוח, שוק ההון ופנסיה. לחברה תחומי משנה נוספים - נדל"ן בארץ ובחו"ל ותחומי ביטוח אחרים.

 

 

תחום הביטוח

איילון חברה לביטוח בע"מ - נוסדה בשנת 1976 ע"י מר לוי יצחק רחמני באמצעות החברות שלמה רחמני ובניו בע"מ יחד עם  ניו זילנד חברה לביטוח בע"מ. החברה פועלת בכל ענפי הביטוח הכללי, בביטוחי חיים ובביטוחי ובריאות ובאמצעות חברות בת גם בניהול קרנות פנסיה וקופות גמל והשתלמות.

 

 

חברות הבת של חברת איילון ביטוח:

 •  איילון קנדה בע"מ - החברה השקיעה בנדל"ן מניב בקנדה. בסוף 2006 מומשו השקעות אלה ברווח הון של כ – 100%.
 •  איילון ח.ל.ב נכסים והשקעות בע"מ - חברה המחזיקה בחלק מהקומות מבנין "בית איילון ביטוח"  במתחם הבורסה בר"ג שנרכשו תמורת כ–90 מליון ש"ח לשימוש החברה (שהעבירה את משרדיה לשם באמצע 2005) וכנדל"ן מניב. יתרת הבניין נרכשה ע"י חברות קשורות לחברה. כמו כן, מחזיקה ב"זיסו חברה לבנין ופיתוח בע"מ" אשר בבעלותה מקבץ הדיור "בית זיסו" בפתח תקווה וכן בית החייל ברמת גן, המושכר לאגודה למען החייל המשכנת בו חיילים. 
 • איילון פנסיה וגמל בע"מ -  איילון חברה לביטוח מחזיקה בבעלות מלאה (100%) בחברה. 
 • איילון נאמנים סוכנויות לביטוח בע"מסוכנות המתמחה בהסדרים פנסיונים והיא משרתת למעלה מאלף מעסיקים.
 • מ. עירן בניה ואחזקות 2001 בע"מ חברה בת בשליטה מלאה, אשר הינה בעלת הזכויות בכ- 77% ממקרקעין בשטח של כ-3 דונם בקרית מוצקין ועליו הוקם ופועל "מקבץ דיור".

 

 תחום שוק ההון:      

 • איילון בית השקעות בע"מ – מוחזקת ב-50% ע"י איילון אחזקות וב – 50% ע"י נעם ברורמן השקעות בע"מ.
 • איילון פיתרונות פיננסים (2004) בע"מ - חברה לניהול תיקים, אשר הינה בבעלות מלאה של איילון בית השקעות בע"מ.
 • איילון קרנות נאמנות בע"מ -  חברה לניהול קרנות נאמנות, אשר הינה בבעלות מלאה של  איילון בית השקעות בע"מ.
 • איילון בלו ליסינג בע"מ - חברה לשרותי ליסינג לרכב וציוד. בבעלות מלאה של איילון אחזקות.

 

 

נדל"ן בארץ ובחו"ל:

 • אייל צבי בע"מ - מנהלת חניון בירושלים אשר הינו בבעלות איילון חברה לביטוח בע"מ.
 • איילון גלובל בע"מ - המשקיעה בנדל"ן בחו"ל. (80%)
 • נדל"ן - משרדים ומחסנים ב"בית איילון ביטוח", מקבצי דיור בקרית מוצקין (מ. עירן בניה ואחזקות 2001 בע"מ) ובפתח תקוה – "בית זיסו" (זיסו חברה לבנין ופיתוח בע"מ), בית החייל ברמת גן.

 

 

תחומי משנה נוספים:

הכי בריא סוכנות לביטוח בע"מ -

מתמחה במכירת ביטוחי פרט כגון: רכב, דירה, ריסק, משכנתא וכד', ומפעילה מוקדים טלפוניים למכירת המוצרים למועדוני לקוחות ולגופים גדולים במשק.
איילון ניהול סיכונים בע"מ - מטפלת עבור מבטח בינלאומי גדול בתביעות של אחריות מקצועית של רופאים ועוסקים אחרים בענף הרפואה.
קבע סוכנות לביטוח בע"מ
בריאות עבורך בע"מ
הכי הכי בע"מ

 

קבוצת איילון - הודעות ודיווחים לבורסה

  מידע נוסף
דירקטוריון איילון אחזקות - מרץ 2017
קבוצת איילון - מבנה אחזקות יוני 2017
הקוד האתי של קבוצת איילון

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים