www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמי אנחנואודות החברהאודות חברת הביטוח איילון

אודות חברת הביטוח איילון

בעלת המניות: החברה מוחזקת בבעלות מלאה ע"י איילון אחזקות בע"מ (חברה ציבורית).

 

 

החברה נוסדה בשלהי 1976 ע"י לוי יצחק רחמני באמצעות חברת שלמה רחמני ובניו בע"מ (73%)  וחברת הביטוח הזרה “ניו-זילנד” (27%). שלמה רחמני ובניו בע"מ הינה סוכנות ביטוח משפחתית, אשר נוסדה ע"י מר שלמה זלמן רחמני ז"ל ופעילה בשוק הבטוח בישראל מזה כ- 86 שנה.

 

הסיסמה שליוותה את החברה מיום היווסדה הייתה "חברת הביטוח המקצועית בישראל" ולא בכדי. מאז היווסדה התמחתה איילון במגוון ביטוחים מקצועיים ייחודיים בתחום ההנדסה, קבלנים, רכוש וחבויות, ביטוחי בריאות וחיים.

 

באפריל 1986, כתוצאה מארגון מחדש בקבוצת הביטוח הבינלאומית "ניו-זילנד," החליטה "ניו-זילנד" למכור את 27% אחזקותיה באיילון למשפחת רחמני.

 

ביולי 1987 הנפיקה איילון את מניותיה לציבור, והחל מ- 1.1.95 החברה הציבורית היא חברת האם - איילון אחזקות בע"מ. איילון אחזקות בע"מ מחזיקה ב- 100% מניות חברת הבת - איילון חברה לביטוח בע"מ. והינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א, ובעל השליטה בה הוא מר לוי יצחק רחמני המחזיק כ-86% ממניותיה של איילון אחזקות.

 

החברה פועלת באמצעות ארבעה משרדים אזוריים – מחוז תל אביב, מחוז חיפה, מחוז ירושלים וסניף נתניה המפעילים מערך של כ-1200 סוכנים וסוכנויות  בכל רחבי הארץ. החברה פועלת כיום בכל ענפי הביטוח הכללי, בביטוח חיים ובביטוחי ובריאות, גמל, פנסיה ומוצרים פיננסיים.  החברה מעסיקה כ- 900 איש ובכלל קבוצת איילון עובדים כ - 1,100 איש.

 

לחברה גיבוי רחב ממבטחי המשנה מהמובילים בעולם, כאשר העיקריים שבהם הם "סוויס רי","מיוניק רי","פרטנר רי", "אברסט רי" ו"סקור".

 

על לקוחות החברה נמנים: "חבר" – משרתי הקבע והגמלאים, התעשייה האווירית, הקואופרטיבים אגד ודן, חברות קבלניות גדולות: א.דורי, מנרב, רמט, עיריות כגון תל אביב, באר שבע, רמת גן, חיפה, לשכת סוכני הביטוח, משרדי עו"ד, רואי חשבון, מהנדסים ואדריכלים מהגדולים בארץ, מוסדות ת"ת, גני ילדים במגזר החרדי ועוד לקוחות רבים וטובים.

 

בחודש מאי 2005 העתיקה חברת איילון את משרדיה מאזור תל אביב למשכנה החדש: בית איילון ביטוח, בניין משרדים חדש ומודרני בן 20 קומות, הנמצא בדרך אבא הלל סילבר 12, רמת גן.

 

לזכרו של מר שלמה רחמני ז"ל, מייסד עסקי הביטוח של משפחת רחמני ,הוקמה על ידי לשכת סוכני הביטוח בישראל בתמיכת משפחת רחמני, המכללה לפיננסים וביטוח ע"ש שלמה רחמני ז"ל. מר לוי יצחק רחמני מכהן כנשיא המכללה.

 חברות הבת של איילון חברה לביטוח:

  • איילון קנדה בע"מ - החברה השקיעה בנדל"ן מניב בקנדה. בסוף 2006 מומשו השקעות אלה ברווח הון של כ – 100%.
  • איילון ח.ל.ב נכסים והשקעות בע"מ - חברה המחזיקה בחלק מהקומות מבנין "בית איילון ביטוח"  במתחם הבורסה בר"ג שנרכשו תמורת כ–90 מיליון ש"ח לשימוש החברה (שהעבירה את משרדיה לשם באמצע 2005) וכנדל"ן מניב. יתרת הבניין נרכשה ע"י חברות קשורות לחברה. כמו כן, מחזיקה ב"זיסו חברה לבנין ופיתוח בע"מ" אשר בבעלותה מקבץ הדיור "בית זיסו" בפתח תקווה וכן בית החייל ברמת גן, המושכר לאגודה למען החייל המשכנת בו חיילים. 
  • איילון נאמנים סוכנויות לביטוח בע"מ - סוכנות המתמחה בהסדרים פנסיונים והיא משרתת למעלה מאלף מעסיקים.
  • מ.עירן בניה ואחזקות 2001 בע"מ - חברה בת בשליטה מלאה, אשר הינה בעלת הזכויות בכ- 77% ממקרקעין בשטח של כ-3 דונם בקרית מוצקין ועליו הוקם ופועל "מקבץ דיור".

 

  
קבוצת איילון - מבנה אחזקות יוני 2017

בית איילון ביטוח

רח' אבא הלל 12, רמת גן

 

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים