www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמי אנחנופרטי קשרפרטי קשר

פרטי קשר

רשימת האגפים והמחוזות באיילון


שם האגף/המחוז

כתובת

טלפון

פקס

מרכזייה

בית איילון ביטוח, אבא הלל סילבר 12 רמת גן, 52008

1-700-72-72-27  

אגף ביטוח כללי

(03) 7569209

(03) 7569500

אגף חסכון לטווח ארוך (ביטוחי חיים, מנהלים, פנסיה, גמל, השתלמות ואובדן כושר עבודה)

1-700-700-649

(03) 7569566

אגף תשלומי ביטוח (תביעות עסקים, חבויות גוף, חבויות רכוש ואחריות מקצועית)

(03) 7569696

246-90-12 (072)
חבויות רכוש

(03) 7569578 רכוש

(03) 7569520 גוף

מחלקת תשלומי תביעות
רכב גוף חובה
 (תאונות דרכים)

(03) 7569880

(03) 7569580

מחלקת תשלומי תביעות
רכב רכוש

6679*

(03) 7569557

מחלקת תשלומי תביעות
דירה

6679*

7569578 (03)

אגף בריאות

1-800-35-2001

(03) 7569586

אגף פיננסים

(03) 7569215

(03) 7569509

אגף השקעות

(03) 7569959

(03) 7569511

מחלקת פניות הציבור

(03) 7569547

(072) 2469051

אגף אקטואריה

(03) 7569716

(03) 7569505

אגף מערכות מידע

(03) 7569220

(03) 7569541

אגף משאבי אנוש

(03) 7569203

(03) 7569503

אגף מכירות ושיווק

(03) 7569853

(03) 7569534

מחוז תל אביב

(03) 7569600

(03) 7569529

מחוז ירושלים

מרכז הקונגרסים, בנייני האומה, רח' זלמן שזר 1, ירושלים, 95435

(02) 6218777

(02) 6246597

מחוז חיפה

התעשיה 8 נשר, 20300

(04) 8308000

(04) 8200987

סניף נתניה

"בית גולד קפיטל", רחוב פינסקר 18 נתניה, ת.ד. 2498,מיקוד  42121

(072) 2228555

(09) 8823981

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים