www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמי אנחנודירקטוריוןחברי הדירקטוריון

חברי הדירקטוריון

מר לוי יצחק רחמני
עבר קורסים והשתלמויות רבות בחברות ביטוח ומבטחי משנה מובילים בעולם.

מר רחמני החל דרכו בענף הביטוח בסוכנות ביטוח משפחתית שלמה רחמני ובניו בע"מ אשר הוקמה בשנת 1949 על ידי אביו מר שלמה זלמן רחמני (דרמברדיקר) ז"ל. סוכנות זו ייצגה במשך שנים רבות את חברות הביטוח New Zealand Insurance Co.. בשנת 1964 הקים את אשור סוכנות לביטוח כללי ותעשייתי בע"מ. בסוכנות זו פיתח מר רחמני התמחות בביטוחים מקצועיים כביטוח הנדסי, ביטוח קבלנים, ביטוח חבויות – אחריות מקצועית, אחריות מוצר וכד', שהם חלק חשוב בשלד העסקי של החברה עד היום.

·         בשנת 1976 הקים את איילון חברה לביטוח בע"מ בשותפות עם חברת ניו-זילנד.

·         כיהן שנים רבות כחבר הנהלת איגוד חברות הביטוח בישראל וכיו"ר ועד ענפי רכוש והנדסי באיגוד.

·         כיהן שנים רבות כדירקטור בתאגיד אבנר וחבר ועדת ביקורת וכן ועדת ביטוח משנה של אבנר.

·         נציג ישראל באיגוד IMIA – International Machinary Insurance Association, העוסק ומקדם נושאים בביטוח הנדסי וקבלנים בעולם.


גב' טלי בליש מישוד

בעלת תואר ראשון באקטואריה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת יוהנסבורג ותואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון) מאוניברסיטת תל אביב.

אקטוארית מוסמכת מטעם האגודה הבריטית והישראלית. עוסקת דרך חברת טלטא בע"מ, חברה בבעלות משפחתית, בייעוצים שונים בתחום ניהול הסיכונים ואקטואריה ובהשקעות שונות בתחום הפיננסיים.

מכהנת כדירקטורית בחברת הריבוע הכחול נדל"ן בע"מ.

בעבר כיהנה כיועצת אקטואריה ביטוח כללי ומלווה של מנהל הסיכונים במגדל חברה לביטוח בע"מ, כשותפה ב- PwC  ישראל - קסלמן וקסלמן, מנהלת תחום ניהול סיכונים ואקטואריה בקבוצת הייעוץ וכן כדירקטורית בחברת דנאל (יהושע אדיר) בע"מ ובחברת גאון – אגרו תעשיות בע"מ.

 

 

גב' נחמה רחמני-סברון

בעלת תואר ראשון בספרות אנגלית מאוניברסיטת תל אביב. דיפלומה בתרגום אנגלית-עברית-אנגלית מאוניברסיטת בר-אילן, תואר שני במינהל עסקים  MBA  (בהצטיינות) משלוחת אוניברסיטת "דרבי" בישראל,

סיימה בהצטיינות לימודי ביטוח במכללה לביטוח, עברה קורסים והשתלמויות בתחום הביטוח, פיננסים ושוק ההון בחברות ביטוח ופיננסים בגרמניה ובשוויץ.

הצטרפה לעסקי הביטוח של המשפחה בשנת 1999. ועד לחודש נובמבר 2014 כיהנה כמנכ"ל "גארד יו סוכנות לביטוח
(2001) בע"מ" ו"איילון ניהול סיכונים רפואיים בע"מ", וכן כיהנה כדירקטורית בחברות נוספות בקבוצת איילון. מכהנת כדירקטורית באיילון אחזקות בע"מ.

 

 

מר יהב אבי (דח"צ)

בעל תואר ראשון בסטטיסטיקה ובעל תואר שני משולב במדע המדינה וניהול תעשייתי מאוניברסיטת חיפה. לימודי אקטואריה באוניברסיטת חיפה (לתקופה של שנה)
לשעבר אל"מ –ראש מחלקת פרט באכ"א בצה"ל.
נציג ציבור בבית הדין האזורי בחיפה.
יו"ר דירקטוריון  ומנכ"ל מועדון "יחד"- מועדון צרכנות לרופאים בע"מ.יו"ר מועדון "שפע" – מועדון צרכנות לחברי מכבי שרותי בריאות, מועדונים אותם הקים מר יהב. דירקטור ויו"ר ועדת הביקורת במודגל. דירקטור ויו"ר ועדת הביקורת באיטונג. דירקטור בסהר חברה לביטוח. דירקטור בקופת תגמולים קרן אור וקציר שליד בנק אמריקאי-ישראלי.
בעל שליטה בחברת א.א יזמות.רו"ח איתן לוי (דח"צ)

בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב (1987) ורואה חשבון מוסמך (1990).
בין השנים 1990-2010 שימש בתפקידים בכירים בחברות ביטוח, פנסיה וגמל בקבוצת הביטוח והפיננסים הפניקס כחשב, סמנכ"ל כספים וסמנכ"ל השקעות, מנכ"ל הפניקס גמל ובתפקידו האחרון כמשנה למנכ"ל הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ. כמו כן, שימש כחבר הנהלה בכירה וכדירקטור בחברות הקבוצה השונות.
שימש כדירקטור באתגר חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת בנק מזרחי טפחות וכיו"ר ועדת השקעות ודירקטור חיצוני בחברה המנהלת של קרן ההשתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל.
כיום, יזם ומנהל עסקים, בעל חברה פרטית העוסקת בייעוץ עסקי ופיננסי ובבנקאות השקעות. משמש כחבר ועדת השקעות באוניברסיטת חיפה. מרצה בתחום מימון והשקעות במוסדות אקדמיים.
מכהן בחברה כחבר דירקטוריון (דירקטור חיצוני), חבר ועדת ביקורת, חבר ועדת מאזן וחבר ועדת תגמול.גב' איריס דנון
בעלת תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת דרבי ותואר שני בביטחון לאומי מאוניברסיטת חיפה.

יועצת בנושא הסכמי שכר ויחסי עבודה. סיימה תפקיד צבאי בקבע באגף התקציבים במשרד הבטחון (יחידת היועץ הכספי לרמטכ"ל) בדרגת אל"מ.


 

מר אריה זילברברג
תואר ראשון במתמטיקה וסטטיסטיקה-
BSC – אוניברסיטת תל אביב. לימודי אקטואריה ב- Institute Of Actuary – London וקורס אקטואריה באוניברסיטת תל אביב בהצטיינות.
בעלים של מספר חברות פרטיות בתחומים שונים. עסק לאורך השנים בייעוץ אקטוארי עבור קרנות פנסיה וחברות שונות כגון: קרנות הפנסיה "מבטחים ו"גלעד", החברה למפעלי כלכלה ותרבות של עובדי המדינה, אגד, קבוצת שלמה סיקסט ועוד.

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים