www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמי אנחנוהנהלהחברי הנהלה

חברי הנהלה

איילון חברה לביטוח בע"מ - חברי ההנהלה

מנהל כללי
מר אריק יוגב (1952, נ+3)
בוגר תואר ראשון במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במנהל עסקים
מ –
Heriot Watt University.

 

מנהל אגף ביטוח כללי עסקי - משנה למנכ"ל
מר גיורא פלונסקר (1951, נ+1)
תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת ת"א. תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א.

מנהל אגף חיסכון לטווח ארוך – סמנכ"ל בכיר
מר איתמר פרבשטיין (1964, נ+3)
לימודים לתואר ראשון מתמטיקה וסטטיסטיקה באוניברסיטת חיפה. מכהן כמנכ"ל החברה הבת, איילון פנסיה וגמל בע"מ. כיהן כסמנכ"ל בכיר, מנהל תחום ביטוח בפסגות בית השקעות בע"מ, כמנכ"ל מגדל ניהול תביעות בע"מ וכסמנכ"ל, ראש מטה ביטוח חיים במגדל חברה לביטוח בע"מ.

מנהל אגף פיננסים - סמנכ"ל בכיר
רו"ח שרון רייך (1967, נ+5)
בוגר מנהל עסקים במסלול האקדמאי של המכללה למנהל. התמחות בחשבונאות ומימון.

 

מנהל אגף תפעול – סמנכ"ל
מר ישראל דרור (1951, נ+2)
בוגר תואר ראשון בהיסטוריה, תואר שני בלימודי עבודה והתנהגות ארגונית מאוניברסיטת ת"א.

מנהל אגף משאבי אנוש – סמנכ"ל
מר יעקב אורנשטיין (1954, נ+2)
בוגר תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.

מנהלת אגף בריאות – סמנכ"ל
ד"ר נאוה ניב סרודיו (1957, נ+2)
בעלת תואר דוקטור לרפואת שיניים (
DMD) מאוניברסיטת ת"א. כיהנה כמנהלת תחום בריאות במגדל חברה לביטוח בע"מ וכמנהלת מערך הבריאות במבטח סיימון סוכנות לביטוח בע"מ מקבוצת מגדל.

מזכיר החברה ויועץ משפטי – סמנכ"ל
עו"ד ישראל מוסנזון (1962, נ+2)
בוגר תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית ירושלים ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת קיימברידג' בריטניה וכן תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א.

מנהל אגף שיווק ומכירות – סמנכ"ל
מר דורון שבתאי (1968, נ+3)
לימודי כלכלה וניהול, האוניברסיטה הפתוחה. שימש כמנהל מחוז ירושלים במשך שנתיים וחצי. 13 שנים מנהל מכירות ביטוח חיים במחוז ירושלים.

מנהל סיכונים ראשי – סמנכ"ל
מר ירון גנות (1969, נ+3)
בוגר חשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת ת"א ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת קרנגי מלון (
MBA), פיטסבורג ארה"ב.

מנהל אגף מערכות מידע – סמנכ"ל
מר עמית גבע (1971, נ+3)
בוגר תואר ראשון בניהול ומדעי המחשב מהאוניברסיטה הפתוחה, תואר שני במנהל עסקים משלוחת אוניברסיטת דרבי בישראל. כיהן כמשנה למנכ"ל בבינת תכונה, סמנכ"ל מערכות מידע בביטוח ישיר.

מנהלת אגף השקעות – סמנכ"ל
גב' רונה יוסף אביטבול (1975, נ+3)
בוגרת תואר ראשון בכלכלה ותקשורת ותואר שני במנהל עסקים, עם התמחות במימון, מאוניברסיטת ת"א. כיהנת כמנהלת השקעות נוסטרו במגדל חברה לביטוח בע"מ.

מנהל אגף אקטואריה – סמנכ"ל
מר דניאל ישראלי (1978, נ+1)
תואר ראשון ותואר שני בסטטיסטיקה, התמחות באקטואריה מאוניברסיטת חיפה. אקטואר, חבר מלא באגודת האקטוארים בישראל. כיהן כסמנכ"ל אקטוארי ביטוח כללי במגדל חברה לביטוח בע"מ וכאקטואר ראשי ביטוח כללי ומנהל הסיכונים הראשי באליהו חברה לביטוח בע"מ.

מנהל בקרה, ציות ורגולציה – סמנכ"ל
רו"ח אורי פלג (1979, נ+3)
בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני במנהל עסקים מהמכללה למנהל.

 

 

__________________________________________________________________________

בישיבות הנהלה משתתף בקביעות גם:

מבקר פנים
רו"ח יהודה מנדלבוים (1962, נ+2)
בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת ת"א ובוגר תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.

__________________________________________________________________________

איילון חברה לביטוח מינתה קצין ציות:

קצין ציות
עו"ד נועם לב (1978, נ+5)
בוגר תואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית.

  
איילון חברה לביטוח - מבנה ארגוני
איילון חברה לביטוח - מדיניות תגמול לנושאי משרה בכירים 2010-2012
איילון חברה לביטוח - מדיניות תגמול נושאי משרה בכירים 2012-2014
איילון חברה לביטוח - מדיניות תגמול יולי 2015-2014
איילון חברה לביטוח – מדיניות תגמול 2016
איילון חברה לביטוח - מדיניות תגמול 31.3.16
איילון חברה לביטוח - מדיניות תגמול מאי 2016
איילון חברה לביטוח - מדיניות תגמול ספטמבר 2016
איילון חברה לביטוח - מדיניות תגמול אוקטובר 2016

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים