www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמוצרי ביטוחביטוחים לעסקביטוחים לעסק

ביטוחים לעסק

איילון מציעה מגוון רחב של תכניות ביטוח עסקיות לכיסוי רכוש וחבויות, במסגרת פוליסה ייחודית "הכל בה לעסקים".

פוליסה זו מיועדת לבתי עסק מכל הסוגים, ולמפעלים קטנים כגדולים. הפוליסה הינה מודולרית וניתנת להתאמה על-פי צרכי המבוטח.

ביטוחי העסק בבעלות המבוטח או בשכירותו ולתכולתו
הכיסוי הינו על בסיס "כל הסיכונים" ייחודי לאיילון והיקף הכיסוי רחב מאוד.
לפרטים נוספים 
הכל בה למשרד
פוליסה מודולרית אטרקטיבית זו מיועדת לביטוח לבעלי משרדים וניתן במסגרתה מענה למגוון הצרכים הביטוחיים הנדרשים. הפוליסה ניתנת להתאמה על פי צרכי המבוטח המיוחדים.
לפרטים נוספים 
פוליסה לביטוח "הכל בה למוסכים"
פוליסה זו מיועדת לבעלי מוסכים וניתן במסגרתה מענה למגוון הצרכים הביטוחיים הנדרשים. הפוליסה הינה מודולרית וניתנת להתאמה על-פי צרכי המבוטח.
לפרטים נוספים 
הכל בה לביטוח מרפאת שיניים/מרפאות
פוליסת הכל בה לביטוח מרפאת שיניים מציעה למבוטחי איילון כיסוי ייחודי עבור מרפאות שיניים/מרפאות, על בסיס "כל הסיכונים".
לפרטים נוספים 
איילון B ביוטי
חבילת ביטוח מודולארית ואטרקטיבית ופוליסה לביטוח אחריות משולבת לענפי הספרות מכוני יופי והקוסמטיקה
לפרטים נוספים 
   הבא 1 , 2

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים