www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמוצרי ביטוחקולקטיביםקולקטיבים

קולקטיבים

פוליסות לעמיתי חבר משרתי קבע והגמלאים בע"מ
מוקד שירות 1-700-700-682 טלפון נוסף 072-2227301
לפרטים נוספים 
ביטוח חיים לעמיתי גמל
תנאי פוליסות ביטוח חיים לעמיתי גמל
לפרטים נוספים 
פוליסת בריאות ושיניים לחברי ועובדי אגד
מוקד שירות 1-700-729-900 טלפון נוסף 072-2228663
לפרטים נוספים 
ביטוח לעובדי מדינה
מוקד שירות 1-700-721-020 אתר עובדי מדינה http://medina.ayalon-ins.co.il
לפרטים נוספים 
ביטוח לעובדי שירותי בריאות כללית
לפרטים נוספים 
   הבא 1 , 2

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים