www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמוצרי ביטוחביטוח בריאות וסיעודביטוח בריאות וסיעוד

ביטוח בריאות וסיעוד

ביטוחי בריאות וסיעוד
תאונות אישיות - הגנה מתאונה AL למשפחה
ריידר לפיצוי חודשי בגין אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה
לפרטים נוספים 
תכניות בריאות
ניתוחים בארץ -אחידה, ניתוחים בארץ משלים שב"נ - אחידה, השתלות טיפולים וניתוחים מיוחדים בחו"ל, תרופות שלא בסל, נספח ניתוחים בחו"ל
לפרטים נוספים 
מחלות קשות
לפרטים נוספים 
פירוט תגמולי ביטוח
לפרטים נוספים 
ביטוח סיעודי
התכנית של איילון הנותנת מענה לחוסר הקיים במערכת הבריאות הציבורית במקרים סיעודיים
לפרטים נוספים 
   הבא 1 , 2 , 3

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים