www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחמוצרי ביטוחביטוח בריאות וסיעודביטוח רפואי לעובדים זרים

ביטוח רפואי לעובדים זרים

פוליסה לביטוח רפואי לעובדים זרים

על פי צו עובדים זרים כל מעסיק של עובד זר, חייב לבטח את העובד בפוליסת ביטוח רפואי התואמת את דרישות הצו. מעסיקים, אשר לא יפעלו על פי הוראות הצו, מפרים את הצו וצפויים לעונשים הקבועים בחוק.

 

צו לביטוח רפואי לעובדים זרים, מגדיר את היקף סל הביטוח והשירותים הרפואיים, אשר יינתנו לעובד זר והוא דומה בתכולתו לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי שלנו הישראלים.

 

 פוליסה לביטוח עובד זר

פוליסה זו תואמת את הוראות הצו ומאושרת לשיווק על-ידי המפקח על הביטוח.

 

מסגרת כיסויי הביטוח כוללים:

רופא כללי, רופא מומחה, חדר מיון,אשפוז בבית חולים,בדיקות מעבדה,בדיקות הדמיה,תרופות, במקרה חו"ח מות העובד העברת גופה, במידה והעובד אינו כשיר לעבודה עקב מחלה – כרטיס טיסה לארץ מוצאו.  טיפולי עזרה ראשונה בשיניים  וביטוח מוות/נכות כתוצאה מתאונה.

 

 

במסגרת פוליסה לביטוח עובדים זרים של איילון ניתנים למבוטח שירותים רפואיים בדומה לאזרח ישראלי באמצעות סניפי שרותי בריאות כללית הפזורים ברחבי הארץ ע"י כרטיס מגנטי ייחודי.

 

מבוטחי איילון ייהנו משירות רפואי בפריסה רחבה של מרפאות ובתי מרקחת. 

 

כל השירותים הרפואיים כולל שירות בית מרקחת, מעבדות ורנטגן ניתנים תחת קורת גג אחת.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות

למחלקת עובדים זרים באיילון - טל'1800-35-2001, פקס' 03-7569564

 

    לצפיה בפוליסה ובטפסים לביטוח רפואי
פוליסת ביטוח רפואי לעובדים זרים
פוליסת ביטוח רפואי לתיירים עברית ואנגלית
פוליסת ביטוח רפואי לעובדים זרים רוסית
פוליסת ביטוח רפואי לעובדים זרים תאילנדית
פוליסת ביטוח רפואי לעובדים זרים תיגרינית
הצעה לביטוח רפואי לשוהים זרים בישראל עברית/אנגלית
הצהרת בריאות - עברית
הצהרת בריאות - אנגלית
הצהרת בריאות - ערבית
הצהרת בריאות - סינית
הצהרת בריאות - רומנית
הצהרת בריאות - רוסית
הצהרת בריאות - בולגרית
הצהרת בריאות - תיגרית

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים