www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחקבלת שרותפניות לממונה על פניות הציבורפניות לממונה על פניות הציבור

פניות לממונה על פניות הציבור

דואר אלקטרוני

טלפון

פקס

מרכזיה 

Moked@ayalon-ins.co.il

1-700-72-72-27

03-7569090

03-7569560

פניות בתחום ביטוח ותביעות רכב ודירה

שרות גרירה

grira@ayalon-ins.co.il

6677*

072-2228677

03-7569560

מסמכים לתביעות רכב

Tviot_rechev@ayalon-ins.co.il

6679*

072-2228678

03-7569557

מסמכים לתביעות דירה ורכוש

apprep@ayalon-ins.co.il

6679*

072-2228678

03-7569578

צוות שרות אוטוdeal

1-800-303-034

 

פניות בתחום ביטוחי בריאות

  תאונות אישיות, בריאות וסיעוד

 

moked-briut@ayalon-ins.co.il

 

1800-35-2001

03-7569586

פניות בתחום חיסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה גמל והשתלמות)   

קרן פנסיה - איילון פיסגה

 

moked-pisga@ayalon-ins.co.il

 

1-700-700-649

03-7569090

 

03-7569727

 

קופות גמל / קרן  השתלמות

 

 

gemel@ayalon-ins.co.il

03-7569985

 

ביטוח מנהלים

ביטוח חיים

 

mokedat@ayalon-ins.co.il

03-7569566

 

חוזר יפוי כח לבעל רישיון

*באפשרותך לקבל מענה בנוגע לתוכן חוזר "ייפוי כוח לבעל רישיון"

2012-10-3

 

 

*באפשרותך לקבל מענה בנוגע לתוכן חוזר "ייפוי כוח לבעל רישיון" 2012-10-3

 

מחלקת פניות הציבור של איילון עומדת לרשותך.

 

ניתן להעביר את הפנייה באחת מן הדרכים הבאות:

 

  1. בטלפון:03-7569547


  2. בפקס:072-2469051


  3. בדואר אלקטרוני:  tzibur@ayalon-ins.co.il


  4. בדואר:  

איילון חברה לביטוח בע"מ
מחלקת פניות הציבור

בית איילון ביטוח
דרך אבא הלל סילבר 12
רמת גן, 52008


 

על מנת שנוכל  לטפל בפנייתך ביעילות ובמהירות, הנך מתבקש לכלול בפנייתך את הפרטים הבאים:

  • שמך המלא
  • מספר ת.ז. מלא של בעל הפוליסה 
  • כתובתך
  • טלפון קווי/נייד
  • מועד הארוע
  • מספר תביעה

* במידה שהינך מבוטח שלנו, יש לצרף את מס' הפוליסה הרלוונטית ואת שם סוכן הביטוח, באמצעותו הנך מבוטח.

* במידה שמדובר בביטוח רכב, נא ציין את מספר רישוי  הרכב המבוטח בחברתנו.

* נא פרט בקצרה את מהות שאלתך/ פנייתך.

 

אנו מצידנו נעשה כל מאמץ לסייע במתן מענה בטווח זמנים מהיר ככל שניתן.

 

  
אמנת שרות

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים