www.ayalon-ins.co.ilדף הביתביטוחקבלת שרותמרכז שירות לקוחות בריאותמרכז שירות לקוחות בריאות

מרכז שירות לקוחות בריאות

מרכז שירות לקוחות בריאות  – שירות אישי ללקוחות איילון המבוטחים בפוליסות בריאות

 

מרכז שירות לקוחות בריאות  (1-800-35-2001) משרת את מבוטחי איילון המבוטחים בפוליסות בריאות ומספק מענה מיידי בכל הנושאים הקשורים לפוליסות בריאות, החל בבירור על קבלת שירות וכלה בבירור מצב התיק. במקרים דחופים ניתן לפנות 24 שעות ביממה, כל ימות השנה (מלבד יום הכיפורים).

   

מענה למבוטחים ישראלים בנושאי בריאות

 • מידע אודות אופן קבלת השירות במסגרת כיסוי הבריאות של המבוטח
 • מידע אודות ניתוחים
 • מתן מענה בדבר רופאים העובדים עם החברה במסגרת ההסדר
 • הדרכה בנושא הגשת בקשה לתשלומי תגמולי ביטוח


מענה למבוטחים ישראלים בנושא ביטוח שיניים

 • מידע אודות אופן קבלת השירות במסגרת כיסוי הבריאות של המבוטח
 • מתן מענה בדבר רופאי שיניים העובדים עם החברה במסגרת ההסדר
 • הדרכה בנושא הגשת בקשה לתשלומי תגמולי ביטוח

 

מענה למצבי חירום – בשעות הערב והלילה (24 שעות ביממה)

 • מענה מיידי לכל מצב חירום שעשוי להתעורר אצל המבוטח
 • מענה לעובדים זרים או מעסיקיהם המבוטחים בביטוח עובד זר
 • הפנייה למוקד ביקור רופא
 • הדרכה לקבלת שירות "איילון אמבולטורי פלוס"
 • מענה לניתוחי חירום עפ"י פוליסת הבריאות

 

מענה על מצב התיק

עדכון אודות מצב הפניה של המבוטח לאיילון בנושאי בריאות.

מוקדים ייחודיים לשירותים מקצועיים

בכדי להקל על פניית המבוטחים הזקוקים לשירות מיידי ומקצועי, הוקמו מוקדים ייחודיים לפניות הבאות:

שם השירות

טלפון

קבלת שירות במסגרת כיסוי "איילון אמבולטורי פלוס"

03-5688145

קבלת שירות במסגרת כיסוי "ביקורופא"

1-700-705-101

ביטוח נסיעות לחו"ל: בירורים ותביעות

1-700-558-822

ביטוח נסיעות לחו"ל: ביצוע ביטוח חדש

1-700-700-674

ביטוחי בריאות לעובדים זרים ותיירים

1-700-700-834

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים