www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלאיילון פנסיה וגמל

איילון פנסיה וגמל

מומחי הגמל והפנסיה של איילון
עומדים לרשותך בכל שאלה
1-700-700-649
שעות פעילות המוקד : 8.00-16.00
השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם
קרן פנסיה
איילון פסגה
קופות גמל וקרנות השתלמות
גמל והשתלמות

הודעה על העברת הניהול והמיזוג של קרנות פנסיה וקופות גמל מאיילון פנסיה וגמל בע"מ למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 

הננו מתכבדים להודיע כי בהתאם להוראות הסכם מיום 9 במאי, 2016, מוזגה ביום 31 בדצמבר 2016 איילון פנסיה וגמל בע"מ ("איילון"), חברה בבעלות מלאה של איילון חברה לביטוח בע"מ, עם ולתוך מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ("מיטב דש"), חברה בבעלות מלאה של מיטב דש השקעות בע"מ, ובמסגרת זו הועבר ניהול קופות וקרנות איילון המפורטות להלן (על כלל עמיתיהן ונכסיהן) לידי מיטב דש ("עסקת המיזוג" ו-"העברת הניהול", בהתאמה).

 

 

להלן רשימת קרנות הפנסיה וקופות הגמל שנוהלו על ידי איילון ואשר ניהולן הועבר למיטב דש:

איילון פיסגה קרן פנסיה כללית (מס' 657)

איילון פיסגה קרן פנסיה מקיפה (מס' 131)

איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלולית (מס' 258)

איילון אגוד תגמולים (מס' 247)

איילון השתלמות מסלולית (מס' 398)

איילון מרכזית לפיצויים מסלולית (מס' 512)

תצפית קופת מסלולים מרכזית לפיצויים (מס' 615)

("קופות וקרנות איילון")

 

 

 

בהתאם לאמור, מידע ונתונים אודות חשבונותיך הממוזגים במיטב דש יהיו זמינים לך באתר האינטרנט של מיטב דש גמל

החל מיום 15.1.2017 בכתובת: https://www.meitavdash.co.il/

 

 

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות במיטב דש בטלפון 3366*, שלוחה 3.

 

קישור ישיר לאתר עמיתים   https://customers.meitavdash.co.il/home/loginuser

 

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, ח.פ. 51-206520-2;

מען: רחוב ששת הימים 30 בני ברק;

פקס: 03-7903200;

 

 

לפרטי הקופות המתמזגות והממזגות ומספריהן  לחץ כאן

 

טפסים לשימוש גמל והשתלמות
טפסים לשימוש איילון פסגה

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים