www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותמקפת קרן השתלמותהרכב השקעותדוחות חודשיים

דוחות חודשיים

דוחות חודשיים לתקופה של 12 החודשים החולפים
 
 

  להורדת הדוחות:
דוח חודשי איילון מקפת השתלמות - אוקטובר 2012
דוח חודשי איילון מקפת השתלמות - נובמבר 2012
דוח חודשי איילון מקפת השתלמות - דצמבר 2012
דוח חודשי איילון מקפת השתלמות - ינואר 2013
דוח חודשי איילון מקפת השתלמות - פברואר 2013
דוח חודשי איילון מקפת השתלמות - מרץ 2013
דוח חודשי איילון מקפת השתלמות - אפריל 2013
דוח חודשי איילון מקפת השתלמות - מאי 2013
דוח חודשי איילון מקפת השתלמות - יוני 2013
דוח חודשי איילון מקפת השתלמות - יולי 2013
דוח חודשי איילון מקפת השתלמות - אוגוסט 2013
דוח חודשי איילון מקפת התשלמות - ספטמבר 2013

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים