www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלאיילון פנסיה וגמל

איילון פנסיה וגמל

מומחי הגמל והפנסיה של איילון
עומדים לרשותך בכל שאלה
1-700-700-649
שעות פעילות המוקד : 8.00-16.00
השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם
קרן פנסיה
איילון פסגה
קרן פנסיה מקיפה מסוג תשואה. כעמית הקרן תיהנה מגמישות מלאה, משירות איכותי ומכיסויים נרחבים ומקיפים במיוחד. 
קופות גמל וקרנות השתלמות
גמל והשתלמות
לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של איילון מסלולים ייחודיים, הנהנים מעידוד המדינה המעניקה  פטור ממס על רווחי ההון. 

הודעה על העברת הניהול והמיזוג של קרנות פנסיה וקופות גמל מאיילון פנסיה וגמל בע"מ למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

 

הננו מתכבדים להודיע כי בהתאם להוראות הסכם מיום 9 במאי, 2016, מוזגה ביום 31 בדצמבר 2016 איילון פנסיה וגמל בע"מ ("איילון"), חברה בבעלות מלאה של איילון חברה לביטוח בע"מ, עם ולתוך מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ("מיטב דש"), חברה בבעלות מלאה של מיטב דש השקעות בע"מ, ובמסגרת זו הועבר ניהול קופות וקרנות איילון המפורטות להלן (על כלל עמיתיהן ונכסיהן) לידי מיטב דש ("עסקת המיזוג" ו-"העברת הניהול", בהתאמה).

 

 

להלן רשימת קרנות הפנסיה וקופות הגמל שנוהלו על ידי איילון ואשר ניהולן הועבר למיטב דש:

איילון פיסגה קרן פנסיה כללית (מס' 657)

איילון פיסגה קרן פנסיה מקיפה (מס' 131)

איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלולית (מס' 258)

איילון אגוד תגמולים (מס' 247)

איילון השתלמות מסלולית (מס' 398)

איילון מרכזית לפיצויים מסלולית (מס' 512)

תצפית קופת מסלולים מרכזית לפיצויים (מס' 615)

("קופות וקרנות איילון")

 

 

 

בהתאם לאמור, מידע ונתונים אודות חשבונותיך הממוזגים במיטב דש יהיו זמינים לך באתר האינטרנט של מיטב דש גמל

החל מיום 15.1.2017 בכתובת: https://www.meitavdash.co.il/

 

 

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות במיטב דש בטלפון 3366*, שלוחה 3.

 

קישור ישיר לאתר עמיתים   https://customers.meitavdash.co.il/home/loginuser

 

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, ח.פ. 51-206520-2;

מען: רחוב ששת הימים 30 בני ברק;

פקס: 03-7903200;

 

 

לפרטי הקופות המתמזגות והממזגות ומספריהן  לחץ כאן

 

איך בוחרים קרן פנסיה?
שלבים בגיבוש החלטה מהחשובות בחייך

פורש? יוצא לחל"ת?
כל הכללים לשמירת זכויותיך בקרן הפנסיה
טפסים לשימוש גמל והשתלמות
בקשה למשיכת כספים מקופת גמל
בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות
טופס הצטרפות עמית - גמל
בקשה להעברת חשבון גמל השתלמות
בקשה למינוי מוטבים
הודעה על שינוי/עדכון פרטים אישיים
הרשאה לחיוב חשבון
איילון פנסיה וגמל - הקוד האתי
טפסים נוספים
טפסים לשימוש איילון פסגה
טופס בקשת ניוד לקרן הפנסיה
הודעה על שינוי פרטים אישיים
שינוי מסלול ביטוח/השקעה
טופס הצטרפות לאיילון פיסגה - קרן מקיפה
המשך חברות באופן עצמאי
הסכם עם מעסיק חדש
אמנת שרות
  טפסים נוספים

לשירותך

  

מוקד שרות לקוחות: 1-700-700-649

פנסיה:                   פקס: 03-7569727          דוא"ל: moked-pisga@ayalon-ins.co.il   

גמל והשתלמות:      פקס: 03-7569513          דוא"ל: gemel@ayalon-ins.co.il


בית איילון ביטוח: רח' אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, ת.ד 10957

 

 

ממונה על פניות הציבור באיילון – טל': 03-7569547 פקס:072-2469051 דוא"ל: tzibur@ayalon-ins.co.il

דואר: איילון פנסיה וגמל בע"מ, מחלקת פניות הציבור, דרך אבא הלל סילבר 12, רמת גן, 52008

 

 

 

 

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים