www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלאיילון פיסגהדוחות כספייםדוחות כספיים

דוחות כספיים

דוחות כספיים של איילון פיסגה, איילון פיסגה כללית (לשעבר איילון פיסגה מנהלים) וכן של החברה המנהלת
דוחות כספיים לשנת 2016
לפרטים נוספים 
דוחות כספיים לשנת 2015
לפרטים נוספים 
דו"חות כספיים לשנת 2014
לפרטים נוספים 
דוחות כספיים לשנת 2013
לפרטים נוספים 
דוחות כספיים לשנת 2012
לפרטים נוספים 
   הבא 1 , 2 , 3

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים