www.ayalon-ins.co.ilדף הביתבקשה להסרת מידע פוליסות מאתר משרד האוצר

בקשה להסרת מידע פוליסות מאתר משרד האוצר

אגף שוק ההון במשרד האוצר מקים אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם.

במידה ואינך מעוניין שנעביר את הנתונים, עליך ליצור קשר עם חברתנו.

לידיעתך, אי העברת הנתונים, תמנע ממך לראות את מוצרי הביטוח שלך באופן מרוכז בכל חברות הביטוח בישראל באתר האינטרנט המאובטח.

הנך מוזמן לפנות לחברתנו בכל עת לצורך קבלת מידע ופרטים נוספים.

  
בקשה להסרת מידע פוליסות מאתר משרד האוצר

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים