פעולות

אודות

אודות איילון חברה לביטוח בע"מ

איילון חברה לביטוח הינה אחת משש קבוצות הביטוח והפיננסים הגדולות בישראל (במונחי היקף מכירות), המציגה בשנים האחרונות שיעורי צמיחה מהגבוהים בתעשיית הביטוח והפיננסים, בכל תחומי הפעילות. ערוץ ההפצה העיקרי והמרכזי של החברה הינו סוכני הביטוח.

החברה הינה בבעלות מלאה של איילון אחזקות בע"מ, חברה ציבורית, אשר נשלטת ע"י מר לוי יצחק רחמני וקרוביו (68.78%) והיתר ע"י הציבור.

איילון חברה לביטוח נוסדה בסוף שנת 1976 על ידי מר לוי יצחק רחמני, באמצעות חברת שלמה רחמני ובניו בע"מ וחברת הביטוח הזרה "ניו-זילנד". שלמה רחמני ובניו בע"מ הייתה סוכנות ביטוח משפחתית, אשר נוסדה בשנת 1949 על ידי מר שלמה זלמן רחמני ז"ל (אביו של מר לוי יצחק רחמני). בשנת 1987, כתוצאה מארגון מחדש, מכרה "ניו-זילנד" את אחזקותיה באיילון למשפחת רחמני.

בחודש יולי 1987 נרשמו לראשונה מניותיה של איילון אחזקות למסחר בבורסה לתל אביב.

החברה משקפת בחזונה, בסלוגן שבחרה - "אנשים לשירות אנשים" ובערכיה, את הצד האנושי של הביטוח, כאשר ניתן דגש מיוחד לנושא השירות לציבור המבוטחים והסוכנים. איילון הגדירה כיעד מרכזי את בידולה באמצעות רמת שירות גבוהה לציבור לקוחותיה (סוכנים ומבוטחים) ובהתאם משקיעה בתחום זה רבות.

נושא השקיפות וההגינות עומד בבסיס ערכיה של החברה מיום הקמתה. החברה מספקת כלים ונתונים לסוכנים ולמבוטחיה לטובת השקיפות והגברת האמון. לסוכני החברה ומבוטחיה כלים דיגיטליים נוחים וזמינים לצפייה בדוחות שונים, לרבות דוחות המשקפים את הפוליסות, יתרת הנכסים, תשואותיהם, עמלותיהם וכו'.

החברה מעסיקה כ 900 עובדים ופועלת באמצעות חמישה מחוזות אזוריים: תל אביב, מרכז, חיפה, ירושלים וסניף נתניה, המפעילים מערך רחב של כ 2,600 סוכנים וסוכנויות בכל רחבי הארץ.

לאיילון גיבוי רחב ממבטחי משנה מהמובילים בעולם, כאשר העיקריים שבהם הינם "סוויס רי","מיוניק רי","פרטנר רי", "אברסט רי" ו"סקור".

לזכרו של מר שלמה רחמני ז"ל, מייסד עסקי הביטוח של משפחת רחמני, הוקמה על ידי לשכת סוכני הביטוח בישראל בתמיכת משפחת רחמני, המכללה לפיננסים וביטוח ע"ש שלמה רחמני ז"ל. מר לוי יצחק רחמני מכהן כנשיא המכללה.

החברה ובעלי השליטה בה רואים חשיבות עליונה בתרומה לקהילה ופועלים באופן שוטף במתן תרומות לגופים שונים, לרבות לאוכלוסיות נזקקות.

החברה שמה דגש על נושא החדשנות בכל תחומי העשייה והתאמת המוצרים לצרכים של לקוחותיה. לחברה מגוון ייחודי של פוליסות לרבות פעילות בתחום הביטוח ההנדסי, פתרונות ייעודיים לעסקים קטנים ובינוניים, רשויות ממשלתיות וקולקטיבים גדולים.

איילון, כחברה מסורתית שומרת שבת, הייתה חברת הביטוח הראשונה בענף, אשר פיתחה אפיקי השקעה מפוקחים הלכתית, והינה קבוצת הביטוח והפיננסיים הראשונה בענף שאיחדה את כל הכשרויות, לטובת ציבור המשקיעים שומרי התורה והמצוות.

החברה עוסקת בתחום ביטוח כללי, בתחום חיסכון לטווח ארוך ובתחום ביטוח בריאות.

בתחום ביטוח כללי פועלת החברה במספר ענפי פעילות עיקריים: ענף רכב חובה, ענף רכב רכוש, ענפי ביטוח כללי אחרים אשר מתמקדים בביטוחי רכוש (שאינם רכב), וכן בביטוחי חבויות. לחברה התמחות מיוחדת בביטוחי אחריות מקצועית לרבות לציבור עו"ד, רו"ח, מהנדסים ולסוכני הביטוח.

תחום חיסכון לטווח ארוך כולל פעילות ביטוח חיים, ביטוח בריאות לטווח ארוך, תוך מיקוד בחיסכון לתקופת הפרישה במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן, וכן בכיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים, כגון: נכות, אובדן כושר עבודה, מוות וכו'.

ביטוח בריאות: החברה מציעה למבוטחיה מגוון ביטוחים מקיפים, לרבות ביטוחים סיעודיים, ביטוחי ניתוחים בארץ ובחו"ל, תרופות מחוץ לסל הבריאות, השתלות, ביטוחי שיניים ועוד. החברה מתעתדת להמשיך להשקיע בהרחבת פעילות זו גם בעתיד.

בינואר 2017 התמזגה חברת איילון פנסיה וגמל בע"מ עם חברת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, המנהלת כיום את פעילות הפנסיה והגמל של איילון. איילון מחזיקה ב 20% ממניות מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.


לקבוצת איילון מספר חברות בת, בניהן "איילון נאמנים סוכנות לביטוח בע"מ", המתמחה בהסדרים פנסיונים, ו"איילון ח.ל.ב נכסים והשקעות" שהינה זרוע הנדל"ן של החברה.


לחברה מרכז שירות לקוחות רחב, לטובת מתן שירות מקצועי למבוטחיה וסוכניה.