ועדות דירקטוריון - ביטוח

ועדות דירקטוריון ביטוח

ועדת ביקורת -
מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה
 • אבי יהב (דב"ת) - יו"ר 
 • איריס דנון (דב"ת)
 • רו"ח איתן לוי (דב"ת)
 • ריטה בעל-טכסא
ועדת תגמול - מתכנסת לפחות אחת לשנה וכן לפי הצורך
 • גב' איריס דנון (דב"ת) – יו"ר
 • אבי יהב (דב"ת)
 • רו"ח איתן לוי (דב"ת)
ועדת מאזן - מתכנסת לפחות ארבע פעמים בשנה
 • רו"ח איתן לוי (דב"ת) – יו"ר
 • אבי יהב (דב"ת)
 • איריס דנון (דב"ת)
 • יונתן דולברג
 • ריטה בעל-טכסא
ועדת סולבנסי וניהול סיכונים - מתכנסת לפחות פעמיים בשנה
 • יונתן דולברג - יו"ר
 • ד"ר אביגדור קפלן
 • אבי יהב (דב"ת)
ועדת שירות - מתכנסת לפי הצורך
 • רו"ח איתן לוי (דב"ת) - יו"ר
 • אבי יהב (דב"ת)
 • גב' איריס דנון (דב"ת)
ועדת השקעות משתתפת - מתכנסת אחת לשבועיים
 • הוגו צ'אופן - יו"ר
 • עופר נרגסי
 • פאר נדיר
ועדת השקעות נוסטרו - מתכנסת כאחת לחודש
 • יונתן דולברג – יו"ר 
 • ד"ר אביגדור קפלן
 • טל אלדורטי