פעולות

ועדות דירקטוריון

ועדות דירקטוריון ביטוח


ועדת ביקורת -
מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה
 • אבי יהב (דב"ת) - יו"ר 
 • איריס דנון (דב"ת)
 • רו"ח איתן לוי (דב"ת)
 • ריטה בעל-טכסא
ועדת תגמול - מתכנסת לפחות אחת לשנה וכן לפי הצורך
 • אבי יהב (דב"ת) -  יו"ר
 • רו"ח איתן לוי (דב"ת)
 • גב' איריס דנון (דב"ת)
ועדת מאזן - מתכנסת לפחות ארבע פעמים בשנה
 • אבי יהב (דב"ת) – יו"ר
 • איריס דנון (דב"ת)
 • רו"ח איתן לוי (דב"ת)
 • יונתן דולברג
 • ריטה בעל-טכסא
ועדת סולבנסי וניהול סיכונים - מתכנסת לפחות פעמיים בשנה
 • יונתן דולברג - יו"ר
 • אבי יהב (דב"ת)
 • משה (מוקי) אברמוביץ
ועדת שירות - מתכנסת לפחות פעמיים בשנה
 • רו"ח איתן לוי (דב"ת) - יו"ר
 • אבי יהב (דב"ת)
 • גב' איריס דנון
ועדת השקעות משתתפת - מתכנסת אחת לשבועיים
 • מולי רבינא (נח"צ) - יו"ר
 • דרור נגל (נח"צ)
 • יוסי בהיר
ועדת השקעות נוסטרו - מתכנסת כאחת לחודש
 • יונתן דולברג – יו"ר 
 • יניב פגוט
 • משה (מוקי) אברמוביץ
 • טל אלדורטי