פעולות

ועדות דירקטוריון

ועדות דירקטוריון ביטוח


ועדת ביקורת -
מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה
 • אבי יהב (דח"צ) - יו"ר 
 • איריס דנון (דח"צ)
 • רו"ח איתן לוי (דח"צ)
ועדת תגמול - מתכנסת לפחות אחת לשנה וכן לפי הצורך
 • אבי יהב (דח"צ) -  יו"ר
 • רו"ח איתן לוי (דח"צ)
 • גב' איריס דנון (דח"צ)
 • גב' נחמה רחמני-סברון
ועדת מאזן - מתכנסת לפחות ארבע פעמים בשנה
 • אבי יהב (דח"צ) – יו"ר
 • איריס דנון (דח"צ)
 • רו"ח איתן לוי (דח"צ)
 • יונתן דולברג
ועדת סולבנסי וניהול סיכונים - מתכנסת לפחות פעמיים בשנה
 • יונתן דולברג - יו"ר
 • נחמה רחמני-סברון
 • אבי יהב (דח"צ)
ועדת שירות - מתכנסת לפחות פעמיים בשנה
 • רו"ח איתן לוי (דח"צ) - יו"ר
 • אבי יהב (דח"צ)
 • גב' נחמה רחמני-סברון
 • גב' איריס דנון
ועדת השקעות משתתפת - מתכנסת אחת לשבועיים
 • מולי רבינא (נח"צ) - יו"ר
 • דרור נגל (נח"צ)
 • יוסי בהיר
ועדת השקעות נוסטרו - מתכנסת כאחת לחודש
 • יונתן דולברג – יו"ר
 • אהרן הילדסהיימר
 • יניב פגוט