הצהרת מדיניות השקעות

מדיניות השקעה לשנת 2021
מדיניות השקעה לשנת 2020
מדיניות השקעה לשנת 2019
מדיניות השקעה לשנת 2018
מדיניות השקעה לשנת 2017
מדיניות השקעה לשנת 2016
מדיניות השקעה לשנת 2015
מדיניות השקעה לשנת 2014
מדיניות השקעה לשנת 2013
מדיניות השקעה לשנת 2012
מדיניות השקעה לשנת 2011
מדיניות השקעה לשנת 2010

הקוד האתי

למידע נוסף