רשימת נכסים רבעונית

רשימת נכסים לשנת 2021
רבעון 4 - תאריך פרסום 6.4.22
רבעון 3 - תאריך פרסום 2.12.21
רבעון 2 - תאריך פרסום 5.9.21
רבעון 1 - תאריך פרסום 6.6.21
רשימת נכסים לשנת 2020
רבעון 4 - תאריך פרסום 6.4.21
רבעון 3 - תאריך פרסום 6.12.20
רבעון 2 - תאריך פרסום 7.9.20
רבעון 1 - תאריך פרסום 15.6.20
רשימת נכסים לשנת 2019
רבעון 4 - תאריך פרסום 3.4.2020
רבעון 3 - תאריך פרסום 4.12.19
רבעון 2 - תאריך פרסום 3.9.19
רבעון 1 - תאריך פרסום 5.6.19
רשימת נכסים לשנת 2018
רבעון 4 - תאריך פרסום 3.4.19
רבעון 3 - תאריך פרסום 2.12.18
רבעון 2 -תאריך פרסום 5.9.18
רבעון 1 - תאריך פרסום 31.5.18
רשימת נכסים לשנת 2017
רבעון 4 - תאריך עדכון באתר: 27.3.18
רבעון 3 - תאריך פרסום באתר: 29.11.17
רבעון 2 - תאריך פרסום באתר: 5.9.17
רבעון 1 - תאריך עדכון באתר: 6.6.17
רשימת נכסים לשנת 2016
רבעון 4 - תאריך עדכון באתר: 6.4.17
רבעון 3 - תאריך עדכון באתר: 7.12.16
רבעון 2 - תאריך עדכון באתר: 7.9.16
רבעון 1 - תאריך עדכון באתר:7.6.16
רשימת נכסים לשנת 2015
רבעון 4 - תאריך עדכון באתר: 7.4.16
רבעון 3 - תאריך עדכון באתר: 30.9.15
רבעון 2 - תאריך עדכון באתר: 9.9.15
רבעון 1
רשימת נכסים לשנת 2014
רבעון 4 - תאריך עדכון באתר: 12.4.15
רבעון 3 - תאריך עדכון 8.12.14
רבעון 2 - תאריך עדכון: 9.9.14
רבעון 1 - תאריך עדכון: 12.6.14
רשימת נכסים לשנת 2013
רבעון 4 - תאריך עדכון באתר: 9.4.14
רבעון 3 - תאריך עדכון באתר: 11.12.13
רבעון 2 - תאריך עדכון באתר: 8.9.13
רבעון 1 - תאריך עדכון באתר: 9.6.13

הקוד האתי

למידע נוסף