העברת זכויות עמיתים

סיכום העברות של זכויות עמיתים שלא במזומן

 

  • העברת זכויות עמיתים שלא במזומן רבעון 1 2022 בסך 0 ₪
  • העברת זכויות עמיתים שלא במזומן רבעון 4 2021 בסך 0 ₪
  • העברת זכויות עמיתים שלא במזומן רבעון 3 2021 בסך 0 ₪
  • העברת זכויות עמיתים שלא במזומן רבעון 2 2021 בסך 0 ₪

 

 

 

 

הקוד האתי

למידע נוסף