פעולות

העברת זכויות עמיתים

  • העברת זכויות עמיתים שלא במזומן רבעון 4 2018 בסך 0 ₪
  • העברת זכויות עמיתים שלא במזומן רבעון 1 2019 בסך 0 ₪
  • העברת זכויות עמיתים שלא במזומן רבעון 2 2019 בסך 0 ₪
  • העברת זכויות עמיתים שלא במזומן רבעון 3 2019 בסך 0 ₪