מבנה ארגוני

מבנה ארגוני איילון חברה לביטוח
מבנה איילון חברה לביטוח באנגלית, מפורט במלל מטה


איילון חברה לביטוח בע"מ - מבנה ארגוניבראש איילון חברה לביטוח

 • יו"ר - ד"ר אביגדור קפלן
 • מנכ"ל - שרון רייך

צוות הנהלה

 • יועצת משפטית ומזכירת החברה - לייזה חיימוביץ
 • מבקר פנים - יהודה מנדלבוים
 • אגף בקרה ורגולציה - אורי פלג


חטיבת מכירות

 • מנהל חטיבה - דורון שבתאי
 • מחוז תל אביב - אלי מזרחי
 • מחוז מרכז - נאוה וייס
 • מחוז חיפה - איריס אברהמי
 • מחוז ירושלים - דורון לוי


מנהלי אגפים וחטיבות

 • חטיבת משאבים - משה בנבנישתי
 • חטיבת טכנולוגיות - שלמה שמאי
 • חטיבת תשלומי תביעות ביטוח - זיו קדרי
 • אגף פיננסים - גיורא רם
 • אגף ביטוח כללי - עסקי - דודי לוי
 • אגף ביטוח כללי - פרט - איל טולדנו
 • אגף חיסכון לטווח ארוך - ניר וטנר
 • אגף בריאות - עוזית ויינשטיין
 • אגף שיווק, שירות ותקשורת - יעל פאר סגל
 • אגף משאבי אנוש - איריס טנצר
 • אגף אקטואריה - דניאל ישראלי
 • אגף השקעות - תמיר הרשקוביץ
 • אגף תפעול - אנדריי גרודנוב
 • אגף תכנון וארגון - נועם בן אור


נושאי משרה נוספים

 • מנהל סיכונים ראשי - יונתן רינות
 • מנהל רווחיות סוכנים - מוטי שפירא
מבנה חברות - איילון חברה לביטוח
מבנה חברות איילון חברה לביטוח באנגלית, מפורט במלל מטה


איילון חברה לביטוח בע"מ - מבנה חברותבראש איילון חברה לביטוח

 • יו"ר - ד"ר אביגדור קפלן
 • מנכ"ל - שרון רייך

לאיילון חברה לביטוח מספר חברות בנות:

 • איילון חיסכון לטווח ארוך בע"מ
 • איילון נאמנים סוכנות לביטוח בע"מ
 • איילון קנדה בע"מ (80%)
 • מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (כ-20%)
 • איילון ח.ל.ב נכסים והשקעות בע"מ
 • זיסו חברה לבניין ופיתוח בע"מ (באמצעות ח.ל.ב נכסים והשקעות בע"מ)
 • מ.עירן בניה ואחזקות 2001 (50% ו-50% מוחזקים באמצעות איילון
 • ח.ל.ב נכסים והשקעות בע"מ)
 • איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון בע"מ (מוחזקת באופן מלא (100%) ע"י איילון ביטוח)
 • איילון בלו ליסינג בע"מ
 • אלון אשכנזי סוכנות לביטוח (2011) בע"מ (25%)
 • גיל ורדי סוכנות לביטוח בע"מ (25% במישרין ובעקיפין)
 • היי טק סוכנות לביטוח בע"מ (כ- 40%)