מבנה ארגוני

מבנה אירגוני איילון חברה לביטוח

איילון חברה לביטוח בע"מ - מבנה ארגוניבראש איילון חברה לביטוח

 • יו"ר הדירקטוריון - משה (מוקי) אברמוביץ
 • מנכ"ל - אריק יוגב


צוות הנהלה

 • מנהל סיכונים ראשי - ירון גנות
 • יועץ משפטי ומזכיר החברה - ישראל מוסנזון
 • מנהל בקרה ורגולציה - אורי פלג
 • מבקר פנים - יהודה מנדלבוים
 • פיתוח עסקי וחברות בנות - משה בנבנישתי

חטיבת מכירות

 • מנהל אגף - דורון שבתאי
 • מחוז מרכז - נאוה וייס
 • מחוז חיפה - איריס אברהמי
 • מחוז ירושלים - דורון לוי
 • מחלקת מכירות - בני אללו

מנהלי אגפים

 • אגף פיננסים - שרון רייך
 • אגף מטה, חדשנות ומשאבי אנוש - רוני ליכטנשטיין-שני
 • אגף מערכות מידע - שלמה שמאי
 • אגף ביטוח כללי - עסקי - גדעון רוזליו
 • אגף שיווק ותקשורת - יעל פאר סגל
 • אגף תשלומי ביטוח כללי - חגית הרמן
 • אגף חיסכון לטווח ארוך - איתמר פרבשטיין
 • אגף בריאות ד"ר נאוה ניב-סרודיו
 • אגף אקטואריה - דניאל ישראלי
 • אגף השקעות - רונה יוסף-אביטבול
 • אגף תפעול - אנדריי גרודנוב