אודות איילון אחזקות

אודות קבוצת איילון אחזקות בע"מ


איילון אחזקות בע"מ נוסדה בסוף שנת 1976 על ידי מר לוי יצחק רחמני ז"ל, באמצעות חברת שלמה רחמני ובניו בע"מ וחברת הביטוח הזרה
“ניו - זילנד”. שלמה רחמני ובניו בע"מ הייתה סוכנות ביטוח משפחתית, אשר נוסדה בשנת 1949 על ידי מר שלמה זלמן רחמני ז"ל (אביו של מר לוי יצחק רחמני ז"ל) ופעלה בשוק הביטוח בישראל מאז שנות העשרים של המאה שעברה.

באפריל 1987, כתוצאה מארגון מחדש בקבוצת "ניו - זילנד", החליטה "ניו - זילנד" למכור את אחזקותיה באיילון למשפחת רחמני.

בחודש יולי 1987 נרשמו לראשונה מניותיה של איילון אחזקות (שנקראה אז איילון חברה לביטוח בע"מ) למסחר בבורסה.

בסוף שנת 1994 הגישה איילון בקשה לפיצול עסקי הביטוח, על פי סעיפים 233-234 לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ”ג- 1983, בדרך של העברת כל הנכסים וההתחייבויות הביטוחיות לחברה בת חדשה בבעלות מלאה שהתאגדה בישראל ביום 28 בדצמבר 1994.

ב-3 בינואר 1996 נתקבל צו בית המשפט המחוזי המאשר את הפיצול. בהתאם, שונה שם החברה האם מ"איילון חברה לביטוח בע"מ" ל"איילון אחזקות בע"מ", והחברה הבת בבעלות מלאה, היא החברה אשר אליה הועברו עסקי הביטוח, שינתה את שמה ל"איילון חברה לביטוח בע"מ". ביום 19 באפריל 2007 החליט דירקטוריון החברה על החלפת תקנון החברה לצורך התאמתו לחוק החברות החדש.

עיקר פעילותה של החברה הינה כחברת אחזקות וכנותנת שירותי ניהול וייעוץ בתחומים שונים לקבוצה. עיקר פעילותה בתחום הביטוח ושוק ההון. כמו כן, לחברה פעילות בתחום הנדל"ן.


תחום הביטוח

תחומי הפעילות של איילון חברה לביטוח בע"מ הינם עסקי חיסכון לטווח ארוך ובתחום הביטוח הכללי, הכולל: ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוחי חבויות, אחריות מקצועית, ביטוחי קבלנים והנדסה וכן יתר עסקי ביטוח כללי.


בין חברות הבת של איילון חברה לביטוח:

  • איילון נאמנים סוכנות לביטוח בע"מ, המתמחה, בין השאר, בהסדרים פנסיוניים (להלן: "איילון נאמנים").
  • איילון ח.ל.ב נכסים והשקעות בע"מ, המחזיקה חלק מ"בית איילון ביטוח" - בית משרדים ברח' אבא הלל סילבר 12 ברמת גן, במבנה המשמש כ"בית החייל" ברמת גן, בנכסי מקרקעין המשמשים כמקבצי דיור בחיפה ובבת-ים, וכן במניות זיסו חברה לבניין ופיתוח בע"מ (ראה להלן) ובמחצית ממניות מ. עירן בנייה ואחזקות 2001 בע"מ (ראה להלן).
  • מ.עירן בניה ואחזקות 2001 בע"מ, אשר הינה הבעלים, המחזיקה והמתפעלת של מקבץ דיור בקרית מוצקין.
  • זיסו חברה לבניין ופיתוח בע"מ, אשר הינה הבעלים, המחזיקה והמתפעלת של מקבץ דיור בפתח תקווה.
  • איילון קנדה בע"מ - החברה השקיעה בנדל"ן מניב בקנדה. בסוף 2006 מומשו השקעות אלה ברווח הון של כ – 100% והחל ממועד זה החברה אינה פעילה.


חברות בנות נוספות בקבוצה:

  • איילון ניהול סיכונים רפואיים בע"מ – מטפלת עבור מבטח בינלאומי גדול בתביעות בענף אחריות מקצועית של רופאים ועוסקים אחרים בענף הרפואה, אשר בוטחו בישראל, בעבר, על ידי תאגיד ה – MDU. תמורת פעילותה זאת קיבלה חברה זו דמי טיפול.
  • קבע סוכנות לביטוח בע"מ - עוסקת במכירת ביטוח, בעיקר לחברי מועדון "חבר ונשלטת ע"י איילון ניהול סיכונים רפואיים בע"מ.
  • נכונים סוכנות לביטוח בע"מ – משווקת ביטוחי פרט וביטוחי בריאות באמצעות מוקד טלפוני.
  • איל צבי בע"מ – חברת התפעול של חניון בעלותה של איילון ביטוח בבניין שער העיר בירושלים, ומנהלת מקבצי דיור שנרכשו בשנים האחרונות מכספי הנוסטרו. ניהול המקבצים כולל ניקיון, אחזקה, שמירה וגבייה.