ועדות דירקטוריון - אחזקות

ועדות דירקטוריון איילון אחזקות


ועדת ביקורת

 • רונית קורן (דח"צ) – יו"ר
 • שמואל רוזנמן (דח"צ) 
 • אסתר דלל  (דב"ת)

ועדת תגמול

 • רונית קורן (דח"צ) – יו"ר
 • שמואל רוזנמן (דח"צ) 
 • אסתר דלל (דב"ת)

ועדה לבחינת דוחות כספיים

 • רונית קורן (דח"צ) – יו"ר
 • אביגדור קפלן
 • שמואל רוזנמן (דח"צ)  

ועדת השקעות

 • רונית קורן (דח"צ) – יו"ר
 • אירית שטרן
 • שמואל רוזנמן (דח"צ)