פעולות

חברי הנהלה

חברי הנהלה איילון אחזקות

מר שרון רייך, רו"ח

מנכ"ל ומנהל כספים, איילון אחזקות בע"מ
משנה למנכ"ל, מנהל אגף פיננסים, איילון חברה לביטוח בע"מ


בעל השכלה אקדמית - רואה חשבון, בוגר במנהל עסקים, התמחות בחשבונאות ומימון – המסלול האקדמי של המכללה למינהל.
דירקטור באיילון נאמנים סוכנות לביטוח בע"מ ובאיילון קנדה בע"מ, דירקטור ומנכ"ל בחברות הבאות: זיסו חברה לבנין ופיתוח בע"מ, איילון פיננסים והשקעות בע"מ, איילון חסכון לטווח ארוך בע"מ, מ. עירן בניה ואחזקות בע"מ, ואיילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון בע"מ (אינה פעילה). מנכ"ל באיילון ח.ל.ב. נכסים והשקעות בע"מ, חבר ועדת אשראי פנימית של איילון ביטוח.
כיהן כחבר ועדת השקעות נוסטרו באיילון ביטוח, כחבר ועדת ביקורת באיילון פתרונות פיננסים (2004) בע"מ (עד ליום 20.8.15) וכחבר פורום חוב של הגופים המוסדיים בקבוצה (עד ליום 28.2.16). כמו כן כיהן כמנהל סיכונים ראשי בחברה, באיילון אחזקות בע"מ, מנהל הסיכונים באיילון ניהול קופות גמל בע"מ, באיילון פנסיה בע"מ ובמגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ (עד יוני 2013). עד ליום 22.1.18 כיהן כדירקטור באיילון פתרונות פיננסים (2004) בע"מ ובאיילון קרנות נאמנות בע"מ.מר ישראל מוסנזון, עו"ד

סמנכ"ל, היועץ המשפטי ומזכיר החברה


מכהן בתפקידו החל מחודש אפריל 2007. בוגר משפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מוסמך במשפטים מאוניברסיטת קיימברידג' באנגליה ומוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב, בעל רישיון עורך דין. בין תפקידיו, שימש בתפקידי ייעוץ משפטי וניהול במשרדי עו"ד, קבוצת מגדל ביטוח ופיננסים, תאגיד הביטוח "אבנר" ועירית תל אביב-יפו, הוראת משפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ירושלים, ובמסלול האקדמי של המכללה לביטוח. מכהן בנוסף גם כיועץ המשפטי ומזכיר החברה של חברות בקבוצה: איילון חברה לביטוח בע"מ, איילון בלו ליסינג בע"מ, איילון נאמנים סוכנות לביטוח בע"מ ומ.עירן בניה ואחזקות בע"מ.מר יהודה מנדלבוים, רו"ח

סמנכ"ל, המבקר הפנימי


מכהן בתפקידו החל מחודש מאי 2016. בוגר כלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב ומוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן, רואה חשבון. בין תפקידיו, שימש בתפקידי כספים וביקורת בקבוצת מגדל ביטוח ופיננסים. מכהן בנוסף גם כמבקר הפנימי של חברות בקבוצה: איילון חברה לביטוח בע"מ, איילון בלו ליסינג בע"מ, מ.עירן בניה ואחזקות בע"מ וזיסו חברה לבנין ופיתוח בע"מ. בעל 19 שנות נסיון בענף הביטוח.