פעולות

חברי הנהלה

חברי הנהלה איילון אחזקות

מר שרון רייך, רו"ח

סמנכ"ל, מנהל כספים

מכהן בתפקידו החל מחודש נובמבר 2010. בוגר במנהל עסקים וחשבונאות מהמסלול האקדמי של המכללה למינהל, רואה חשבון. בין תפקידיו, כיהן כמנהל הסיכונים בחברה ובנותיה. שימש בעבר כסמנכ"ל חשבות בקבוצת "הראל השקעות". מכהן כמשנה למנכ"ל, מנהל אגף פיננסים בחברה הבת, איילון חברה לביטוח בע"מ, וחבר ועדת אשראי פנימית של הגופים המוסדיים בקבוצת איילון. דירקטור בחברות בקבוצה, לרבות ב: איילון קנדה בע"מ, איילון נאמנים סוכנות לביטוח בע"מ, איילון פיננסים והשקעות בע"מ, איילון חסכון לטווח ארוך בע"מ", מ.עירן בניה ואחזקות בע"מ וזיסו חברה לבנין ופיתוח בע"מ.
 מר ישראל מוסנזון, עו"ד

סמנכ"ל, היועץ המשפטי ומזכיר החברה

מכהן בתפקידו החל מחודש אפריל 2007. בוגר משפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מוסמך במשפטים מאוניברסיטת קיימברידג' באנגליה ומוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב, בעל רישיון עורך דין. בין תפקידיו, שימש בתפקידי ייעוץ משפטי וניהול במשרדי עו"ד, קבוצת מגדל ביטוח ופיננסים, תאגיד הביטוח "אבנר" ועירית תל אביב-יפו, הוראת משפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ירושלים, ובמסלול האקדמי של המכללה לביטוח. מכהן בנוסף גם כיועץ המשפטי ומזכיר החברה של חברות בקבוצה: איילון חברה לביטוח בע"מ, איילון בלו ליסינג בע"מ, איילון נאמנים סוכנות לביטוח בע"מ ומ.עירן בניה ואחזקות בע"מ.
מר יהודה מנדלבוים, רו"ח

סמנכ"ל, המבקר הפנימי

מכהן בתפקידו החל מחודש מאי 2016. בוגר כלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב ומוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן, רואה חשבון. בין תפקידיו, שימש בתפקידי כספים וביקורת בקבוצת מגדל ביטוח ופיננסים. מכהן בנוסף גם כמבקר הפנימי של חברות בקבוצה: איילון חברה לביטוח בע"מ, איילון בלו ליסינג בע"מ, מ.עירן בניה ואחזקות בע"מ וזיסו חברה לבנין ופיתוח בע"מ. בעל 19 שנות נסיון בענף הביטוח.