תמונה

אחריות חברתית תאגידית

תרומה לקהילה היא חלק מהותי באחריות החברתית שלנו ובערך שאנו יוצרים עבור החברה הישראלית. כחברה עסקית הפועלת עם הקהילה בישראל ואשר ליבת פעילותה העסקית נוגעת בחיבור בין קהילות, יש לנו אחריות לחיזוק החברה הישראלית, ואנו רואים ערך רב בהגברת שיתופי הפעולה בין קהילות וארגונים חברתיים.

הפעילות הקהילתית באיילון מתנהלת בשני אפיקים – מעורבות חברתית של עובדים ותרומות כספיות לארגונים חברתיים, בהתאם למדיניות ההשקעה החברתית של הקבוצה, בה הגדרנו את תחומי הפעילות המרכזיים שבהם אנו מתמקדים, הן מתוך קשר לתחומי פעילותנו העסקיים והן בהתאם לערכי החברה ושאיפתה לראות כל אדם באשר הוא אדם.

להלן ששת תחומי הליבה הקהילתיים שלנו:

  • שוויון הזדמנויות חינוכי לבני נוער מהפריפריה החברתית-כלכלית
  • קידום הבטיחות בדרכים
  • פעילות למען אנשים עם מוגבלות
  • תמיכה בניצולי שואה
  • קידום הבריאות בישראל
  • קידום נשים בחברה הישראלית והגברת המודעות למניעת אלימות בכלל ונגד נשים בפרט
קשרי קהילה ואחריות חברתית-תאגידית
באיילון חברה לביטוח:

לפניות:  אגף שיווק, שירות ותקשורת