תמונה

דוח אחריות תאגידית

אנו גאים לפרסם את דוח האחריות התאגידית הראשון של קבוצת איילון, מקבוצות הביטוח המובילות בישראל.

הדוח מפרט את מגוון הפעולות והמהלכים של החברה לטובת קידום ערכים חברתיים וסביבתיים בישראל הן במסגרת הפעילות העסקית והן במסגרת הממשל התאגידי והאתיקה המקצועית.
קשרי קהילה ואחריות חברתית-תאגידית
באיילון חברה לביטוח

לפניות:  אגף שיווק ותקשורת
 marketing@ayalon-ins.co.il