מעורבות בקהילה

במסגרת ניהול הפעילות הקהילתית אנו בונים תוכנית חברתית שנתית, המבוססת על תחומי הליבה המפורטים במדיניות ההשקעה החברתית שלנו.

התוכנית השנתית כוללת תקציב תרומות, התנדבות עובדים ואירועי שיא חברתיים למיניהם. אנו מנהלים קשרים הדוקים ושיתופי פעולה ארוכי טווח עם ארגונים חברתיים נבחרים הפועלים בכל אחד מתחומי הליבה החברתיים שלנו.

שיתופי פעולה מרכזיים ותוכניות חברתיות מובילות: