מצטרפים לביטוח הדירה ומקבלים:
 

30% הנחה בביטוח מבנה ותכולה לדירה!*
 

 


מגוון הרחבות ברכישת חבילה מתאימה:

כל הסיכונים למבנה עד לגובה 25,000 ₪


כל הסיכונים לתכשיטים ושעוני יד בשיעור של 20%


ביטוח לאופניים – עד 2,500 ₪


שחזור מסמכים – עד 2% מסכום התכולה ומקסימום עד 7,500 ₪


הרחבה לביטוח אירוע תאונתי לציוד אלקטרוני ביתי נייח – עד 20,000 ₪


 

לשירותך,
נכונים סוכנות לביטוחטלפון: 03-7569893

 שעות פעילות המוקד: ימים א' – ה' בין השעות 8:30-17:00

*לרוכשים פוליסת ביטוח דירה חדשה (מבנה ותכולה), באמצעות האתר.  נכונים סוכנות לביטוח, באמצעות איילון חברה לביטוח בע"מ, רשאית, בכל עת, להפסיק, לשנות, לבטל את המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לתת כל הודעה מוקדמת. החברה אינה ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא להטבה ו\או לכל עניין הנובע או הקשור בה. ט.ל.ח