תנאי הטבת מרוץ "חבר":


לעמיתי חבר, שירכשו ביטוח רכב מקיף וחובה חדש בלבד או ביטוח מבנה ותכולה לדירה חדש בלבד, מיום 1.9.2022 ועד ליום 30.9.2022, באמצעות קבע סוכנות לביטוח, תיתן הנחה חד פעמית בסך 100 ש"ח בביטוח הנרכש. עלות ההטבה אינה עולה על 250 ש"ח. תוקף ההטבה מוגבל בזמן ועד גמר המלאי.
 
קבע סוכנות לביטוח, באמצעות איילון חברה לביטוח בע"מ, רשאית בכל עת, להפסיק, לשנות, לבטל את המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לתת כל הודעה מוקדמת. החברה אינה ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא להטבה ו/או לכל עניין הנובע או הקשור בה. ט.ל.ח