מצטרפים לביטוח הדירה
ומקבלים 30% הנחה!*
 

 

לשירותך,
"הכי בריא" סוכנות לביטוח

באמצעות איילון חברה לביטוחטלפון: 6548*

 שעות פעילות המוקד: ימים א' – ה' בין השעות 8:30-17:00
בימי ו' בין השעות 08:30-12:00

*לרוכשים פוליסת ביטוח דירה חדשה (מבנה ותכולה). הכי בריא סוכנות לביטוח, באמצעות איילון חברה לביטוח בע"מ, רשאית, בכל עת, להפסיק, לשנות, לבטל את המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לתת כל הודעה מוקדמת. החברה אינה ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא להטבה ו\או לכל עניין הנובע או הקשור בה. ט.ל.ח