מצטרפים לביטוח הדירה
ומקבלים 30% הנחה!*
 

 

לשירותך,
נכונים סוכנות לביטוח



טלפון: 6548*

 שעות פעילות המוקד: ימים א' – ה' בין השעות 8:30-17:00
בימי ו' בין השעות 08:30-12:00

*לרוכשים פוליסת ביטוח דירה חדשה (מבנה ותכולה). נכונים סוכנות לביטוח, באמצעות איילון חברה לביטוח בע"מ, רשאית, בכל עת, להפסיק, לשנות, לבטל את המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לתת כל הודעה מוקדמת. החברה אינה ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא להטבה ו\או לכל עניין הנובע או הקשור בה. ט.ל.ח