ביטוח רכב במסלולים ייחודיים ובתנאים משתלמים
לחברי קרן אתנה:

 
תעריפים תחרותיים

השתתפות עצמית מופחתת

שירותי VIP*
 
מגוון שירותים דיגיטליים
 

 

*שירות מונית עד הבית לאחר תאונה, שירות החלפת גלגל במקרה של פנצ'ר, שירות פתיחת דלתות במקרה נעילת הרכב, שירות אספקת דלק במקרה של רכב שאינו מניע עקב מחסור בדלק. חלק מהכיסויים כרוכים בהשתתפות עצמית.
נכונים סוכנות לביטוח באמצעות איילון חברה לביטוח בע"מ רשאית, בכל עת, להפסיק, לשנות, לבטל את המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לתת כל הודעה מוקדמת. החברה אינה ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא להטבה ו/או לכל עניין הנובע או הקשור בה. ט.ל.ח.

לקבלת הצעת מחיר לביטוח רכב לחברי קרן אתנה:

 
לקבלת הצעת מחיר לביטוח רכב לחברי קרן אתנה:
שם מלא
מספר נייד כולל קידומת
דואר אלקטרוני
לשירותך,
נכונים סוכנות לביטוח

טלפון: 03-7569893

שעות פעילות המוקד:
ימים א' – ה' בין השעות 8:30-16:00