לשירותך, גם בבוט

תמונה של אלון מאיילון, הדמות של הצ'אט בוט מצביע מטה