שמים כל לקוח.ה במרכז

שמים כל לקוח.ה במרכז

במסגרת הגעתך לתהליך משוב חוצה חברה, לשיפור השירות ולייעול התהליכים המשותפים,
נודה למילוי שאלון דיגיטלי קצר: