הודעה על חידוש פוליסת תאונות אישיות קבוצתית לעמיתי חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ

 

מבוטח יקר,

פוליסת ביטוח תאונות אישיות קבוצתית לעמיתי חבר משרתי הקבע והגמלאים ובני משפחותיהם, שהתנהלה באיילון חברה לביטוח, תחודש לתקופה נוספת מתאריך 01.05.2020 לתקופה של 5 שנים עד לתאריך 30.04.2025.

בפוליסה בוצעו עדכונים בהתאם להנחיות הפיקוח וכן שיפורים. תעריפי הביטוח - נשארים ללא שינוי.

להלן עיקרי העדכונים בפוליסה:

  • עדכון הגדרת תאונה.
  • שיפור בהגדרת כוויה.
  • החלת הביטוח גם לילדי אומנה.
  • במקרה של גריעה עקב גירושין, תינתן האפשרות להמשכיות.
  • הוספת מנגנון רופא אמון, אשר יהיה פוסק במקרה של מחלוקת.
  • הוספת הגדרה ל"ריתוק לבית" בפרק אי כושר.
  • הסרת ההחרגה "שבר חוזר" בפרק שברים כתוצאה מתאונה.
  • הרחבת הגדרת כלי רכב שלא מכוסה על פי פקודת ביטוח רכב מנועי.
  • פיצוי מופחת של 30% במקרה של תאונת דרכים או תאונת עבודה יחול מעתה רק על פרק הנכות.
  • פרק "פיצוי נוסף בגין אשפוז כתוצאה מתאונת דרכים" שהיה בביטוח הקודם - בוטל

 

לשירותך,


אגף הבריאות
איילון חברה לביטוח בע"מ


 

שירות לקוחות למבוטחי חבר אלון: 1-700-700-682