הדס - ביקורת מבנים

תודה,
 

נשיב לפנייתך תוך 2 ימי עסקים.