שירותים ופעולות שניתן לבצע אונליין בביטוח בריאות לעובדים זרים ותיירים
שירות לקוחות ביטוח עובדים זרים ותיירים

שאלות ותשובות בביטוח לעובדים זרים ותיירים

תיירים - מגיל 3 חודשים ועד גיל 65

עובדים זרים - מגיל 18 ועד גיל 65

ביטוח תושבי חוץ פועל באמצעות שירותי הבריאות של קופת החולים כללית. כדי לזמן תור עליך לפנות למוקד השירות של קופת חולים כללית 2700*.
לצורך קבלת שירות יש להזדהות באמצעות תעודה מזהה והכרטיס המגנטי שנשלח אליך.

עליך לפנות למרפאות כללית "סמייל" לקבלת טפול חירום בשיניים.

שאלות ותשובות בביטוח לעובדים זרים ותייריםלכל השאלות והתשובות