תרופות שלא בסל הבריאות: מידע כללי

תרופות שלא בסל הבריאות ובדיקה גנומית

כדורים של תרופה בכף מעץ

עיקרי הכיסוי:


כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות, לרבות:

 • תרופות המאושרות בסל אך להתוויה שונה
 • תרופות OFF LABLE
 • תרופות יתום
 • תרופות מיוחדות (29 ג')
 • בדיקה גנומית לגידול סרטני במקרה של סרטן מתקדם - בשיתוף חברת FoundationOne 
 • כיסוי לחוות דעת שניה עם רופא מומחה
 • כיסוי לבדיקה פתולוגית

 

סכום השיפוי המרבי:

 • 3,000,000 ₪ מתמלא כל 24 חודשים
 • לתרופות מיוחדות – עד 600,000 ₪ ולא יותר מ- 55,000 ₪ בחודש מתמלא כל  24 שנים
 • טיפול רפואי - טיפול רפואי הכרוך במתן התרופה עד למקסימום של 60 יום, עד תקרה של 300 ₪ ליום
 • חוות דעת שנייה של רופא מומחה – שיפוי בשיעור 85% ועד 1,500 ₪
 • בדיקה פתולוגית - שיפוי בשיעור 85% ועד 3,000 ₪
 • בדיקה גנומית לגידול סרטני במקרה של סרטן מתקדם – שיפוי בשיעור 85% ועד 50,000 ₪


פרמיה חודשית:

גיל

 

פרמיה לגביה בש"ח

 

עד 20

7.92

21-25

8.08

26-30

9.41

31-35

10.24

36-40

11.17

41-45

12.22

46-50

18.59

51-55

21.40

56-60

24.82

61-65

29.40

66-70

35.91

71 ומעלה

40.92

 

מדד 12378 l גיל כניסה מרבי: 75

לקבלת הצעה לביטוח בריאות

לקבלת הצעה לביטוח בריאות
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString