הגשת תביעה בביטוח בריאות

רוצה להגיש תביעה? ריכזנו עבורך את כל סוגי התביעות ומה צריך לעשות כדי להגיש תביעה.

איך מגישים תביעה במקרה של ניתוח עתידי בישראל?


לקוח איילון בביטוח בריאות פרטי הכולל כיסוי בגין ניתוחים בישראל?


במקרה של ניתוח בבית חולים שבהסדר עם איילון ועם רופא מנתח בהסדר, תוכל להגיש תביעה עתידית, לקבל טופס התחייבות והתשלום יועבר לבית החולים ולרופא המנתח ישירות מאיילון.
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של ניתוח עתידי בישראל


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?


אם יש לך ביטוח בריאות משלים שב"ן

 • טופס הגשת תביעה דיגיטלי - למילוי הטופס לחץ כאן
 • הפניה לניתוח ומסמכים המעידים על הצורך בניתוח
 • תוצאות בדיקות אבחוניות ו/או חוות דעת רלוונטיות, אם יש
 • דו"ח בדיקה היסטולוגית ו/או פתולוגית, אם יש
 • אישור למיצוי זכויות בשירות בריאות נוסף (שב"ן) של קופת החולים שלך


אם יש לך ביטוח בריאות מהשקל הראשון

 • טופס הגשת תביעה דיגיטלי - למילוי הטופס לחץ כאן
 • הפניה לניתוח ומסמכים המעידים על הצורך בניתוח
 • תוצאות בדיקות אבחוניות ו/או חוות דעת רלוונטיות, אם יש
 • דו"ח בדיקה היסטולוגית ו/או פתולוגית, אם יש


בהתאם למקרה שלך, ייתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך, ובאתר:

 • הדוא"ל שלנו Mail-briutms@ayalon-ins.co.il
 • מספר הפקס שלנו 03-7569586
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, מוקד בריאות, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, 5250606 ת.ד. 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
 • העברת מסמכים באמצעות מסרון (SMS) - ניתן להעביר מסמכי תביעות של ביטוח חיים ובריאות באמצעות במסרון (SMS) למספר טלפון 0503015829 – בעת שימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה תביעה למספר 0503015829 ולאחר מכאן יתקבלו ההוראות להעברת המסמכים.

מיד כשנקבל ממך את המסמכים, מחלקת תביעות בריאות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.

אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי? 

איך מגישים תביעה בדיעבד במקרה של ניתוח בישראל?

לקוח איילון בביטוח בריאות פרטי הכולל כיסוי בגין ניתוחים בישראל?


במקרה של ניתוח בבית חולים שבהסדר עם איילון עם רופא מנתח שאינו בהסדר, עליך להגיש תביעה בדיעבד, ולקבל מאתנו החזר כספי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של ניתוח בישראל.

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?


אם יש לך ביטוח בריאות משלים שב"ן

 • טופס הגשת תביעה דיגיטלי - למילוי הטופס לחץ כאן
 • דו"ח סיכום ניתוח מבית החולים
 • תוצאות בדיקות אבחוניות ו/או חוות דעת רלוונטיות, אם יש
 • דו"ח בדיקה היסטולוגית ו/או פתולוגית, אם יש
 • אישור למיצוי זכויות בשירות בריאות נוסף (שב"ן) של קופת החולים שלך
 • קבלות על תשלום השתתפות עצמית וכל הוצאה אחרת הרלוונטית לניתוח

אם יש לך ביטוח בריאות מהשקל הראשון

 • טופס הגשת תביעה דיגיטלי - למילוי הטופס לחץ כאן
 • דו"ח סיכום ניתוח מבית החולים
 • תוצאות בדיקות אבחוניות ו/או חוות דעת רלוונטיות, אם יש
 • דו"ח בדיקה היסטולוגית ו/או פתולוגית, אם יש
 • קבלות מקוריות על תשלום הניתוח

בהתאם למקרה שלך, ייתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך, ובאתר:

 • הדוא"ל שלנו Mail-briutms@ayalon-ins.co.il
 • מספר הפקס שלנו 03-7569586
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, מוקד בריאות, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, 5250606, ת.ד. 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי \
 • העברת מסמכים באמצעות מסרון (SMS) - ניתן להעביר מסמכי תביעות של ביטוח חיים ובריאות באמצעות במסרון (SMS) למספר טלפון 0503015829 – בעת שימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה תביעה למספר 0503015829 ולאחר מכאן יתקבלו ההוראות להעברת המסמכים.

מיד כשנקבל ממך את המסמכים, מחלקת תביעות בריאות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

איך מגישים תביעה במקרה של השתלה?

לקוח איילון בביטוח בריאות פרטי הכולל כיסוי בגין השתלות?

תוכל לקבל מימון להשתלה בהתאם לתנאי הביטוח.
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של השתלה.

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס הגשת תביעה דיגיטלי - למילוי הטופס לחץ כאן
 • הפנייה מרופא מומחה בתחום הרלוונטי לביצוע השתלה ופרטים אודות ההשתלה
 • מסמך רשמי על רישום במרכז ההשתלות בישראל
 • מסמך רשמי של משרד הבריאות במדינה בה תתקיים ההשתלה, המאשר כי בית החולים מורשה לבצע השתלת איברים וכי השתלת האיבר נעשתה בפיקוח ועדת אתיקה. בנוסף, פרוטוקול ועדת האתיקה המאשר את התרומה
 • תצהירים של התורם והמושתל על אודות הקשר ביניהם, סיבת התרומה וכל מידע נדרש אחר שיהפוך את התרומה לסבירה
 • תצהירים של התורם והמושתל חתומים ומאומתים על ידי עו"ד כי התרומה לא נעשתה כנגד כסף או כנגד הבטחה למתן כסף או שווה כסף

בהתאם למקרה שלך, ייתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?


ניתן לשלוח באמצעות פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך, ובאתר:

 • מספר הפקס שלנו 03-7569586
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, מוקד בריאות, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, 5250606, ת.ד. 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
 • העברת מסמכים באמצעות מסרון (SMS) - ניתן להעביר מסמכי תביעות של ביטוח חיים ובריאות באמצעות במסרון (SMS) למספר טלפון 0503015829 – בעת שימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה תביעה למספר 0503015829 ולאחר מכאן יתקבלו ההוראות להעברת המסמכים.

מיד כשנקבל ממך את המסמכים, מחלקת תביעות בריאות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך


למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

איך מגישים תביעה עבור תרופות שאינן בסל?

לקוח איילון בביטוח בריאות פרטי הכולל כיסוי בגין תרופות שאינן בסל?

אם נרשמו עבורך תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, כלומר אינן ממומנות על ידי קופת החולים, תוכל לקבל מאתנו החזר כספי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


 

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס הגשת תביעה דיגיטלי - למילוי הטופס לחץ כאן
 • הפניה מרופא מומחה לתחום הבעיה הרפואית עם התוויה או סיבה רפואית להמלצה
 • מרשם עדכני עם שם התרופה המומלצת
 • אם התרופה איננה רשומה בארץ, או רשומה בארץ אך לא לטיפול במצב הרפואי שלך, עליך לצרף גם טופס 29 ג' חתום על ידי הרופא שלך. את הטופס תוכל לקבל מהרוקח.

  בהתאם למקרה שלך, ייתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך, ובאתר:

 • הדוא"ל שלנו tviot_briut@ayalon-ins.co.il
 • מספר הפקס שלנו 03-7569586
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, מוקד בריאות, אבא הלל סילבר 12, רמת גן
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי
 • העברת מסמכים באמצעות מסרון (SMS) - ניתן להעביר מסמכי תביעות של ביטוח חיים ובריאות באמצעות במסרון (SMS) למספר טלפון 0503015829 – בעת שימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה תביעה למספר 0503015829 ולאחר מכאן יתקבלו ההוראות להעברת המסמכים.

מיד כשנקבל ממך את המסמכים, מחלקת תביעות בריאות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.

אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:


איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

איך מגישים תביעה בגין שירותים אמבולטוריים? (טיפולים אלטרנטיבים, פסיכולוגים, התפתחות הילד, הריון, בדיקות אבחנתיות, פיזיוטרפיה, בדיקות סקר ועוד)

לקוח איילון בביטוח בריאות פרטי הכולל כתב שירות בגין שירתים אמבולטוריים? רפואה משלימה (אלטרנטיבית)?


תוכל לקבל החזר הוצאות טיפול בהתאם לתנאי כתב השירות. לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של כתב שירות אמבולטורי, הכולל טיפולים אלטרנטיבים, פסיכולוגים, התפתחות הילד, הריון, בדיקות אבחנתיות, פיזיוטרפיה, בדיקות סקר ועוד.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס הגשת תביעה דיגיטלי - למילוי הטופס לחץ כאן
 • מכתב הפניה של רופא מטפל או רופא מומחה המכיל את הסיבה לקבלת הטיפול (אינדיקציה רפואית)
 • קבלות מקוריות עם הפרטים הבאים: שם מטופל, פרטי נותן השירות ומהות הטיפול. בנוסף, צריכים להופיע תאריכי הטיפולים ומספר הטיפולים שעברת
 • כרטיס טיפולים – אם יש
 • צילום רישיון של המטפל

 

בהתאם למקרה שלך, ייתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך, ובאתר:
 • הדוא"ל שלנו tviot_briut@ayalon-ins.co.il
 • מספר הפקס שלנו 03-7569586
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, מוקד בריאות, אבא הלל סילבר 12, רמת גן
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי
 • העברת מסמכים באמצעות מסרון (SMS) - ניתן להעביר מסמכי תביעות של ביטוח חיים ובריאות באמצעות במסרון (SMS) למספר טלפון 0503015829 – בעת שימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה תביעה למספר 0503015829 ולאחר מכאן יתקבלו ההוראות להעברת המסמכים.

מיד כשנקבל ממך את המסמכים, מחלקת תביעות בריאות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:
איך מגישים תביעה במקרה של טיפולים ברפואה משלימה?

לקוח איילון בביטוח בריאות פרטי הכולל כתב שירות בגין רפואה משלימה (אלטרנטיבית)?


תוכל לקבל החזר הוצאות טיפול בהתאם לתנאי כתב השירות. לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של רפואה משלימה. אם ברצונך לקבל טיפולי רפואה משלימה, או שקיבלת טיפול וברצונך להגיש תביעה, עליך לפנות לספק השירותים Targetcall בטלפון מספר 072-2756606.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס הגשת תביעה דיגיטלי - למילוי הטופס לחץ כאן
 • מכתב הפניה של רופא מטפל או רופא מומחה המכיל את הסיבה לקבלת הטיפול (אינדיקציה רפואית)
 • קבלות מקוריות עם הפרטים הבאים: שם מטופל, פרטי נותן השירות ומהות הטיפול. בנוסף, צריכים להופיע תאריכי הטיפולים ומספר הטיפולים שעברת
 • כרטיס טיפולים – אם יש
 • צילום רישיון של המטפל

 

בהתאם למקרה שלך, ייתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס הגשת תביעה חתום
 • מכתב של רופא מטפל או רופא מומחה המכיל את הסיבה לקבלת הטיפול (אינדיקציה רפואית)
 • קבלות מקוריות עם הפרטים הבאים: שם מטופל, פרטי נותן השירות ומהות הטיפול.
 • סיכום תוצאות הטיפול
בהתאם למקרה שלך, ייתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך, ובאתר:
 • הדוא"ל שלנו tviot_briut@ayalon-ins.co.il
 • מספר הפקס שלנו 03-7569586
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, מוקד בריאות, אבא הלל סילבר 12, רמת גן
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי
 • העברת מסמכים באמצעות מסרון (SMS) - ניתן להעביר מסמכי תביעות של ביטוח חיים ובריאות באמצעות במסרון (SMS) למספר טלפון 0503015829 – בעת שימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה תביעה למספר 0503015829 ולאחר מכאן יתקבלו ההוראות להעברת המסמכים.

מיד כשנקבל ממך את המסמכים, מחלקת תביעות בריאות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:
ערעור על החלטת החברה בתביעת ביטוח

ערעור על החלטת החברה בגין תביעה שהוגשה לחברתנו


במידה והגשת תביעה לחברתנו ותביעתך נדחתה ו/או שולמה באופן חלקי , עומדת לך הזכות להגיש ערעור על החלטת החברה, בדרכים המפורטות להלן:


פניה ישירה לצוות תשלומי ביטוח בריאות באמצעות:


פניה לממונה על פניות הציבור בחברתנו באמצעות:


או באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

 • ממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר
 • ערכאות משפטיות

אנו מאחלים לך בריאות טובה.

בקשה לביטול או עדכון מינוי סוכן
כללים ליישוב תביעות
מערכת הכוללת מסמכים לבירור ויישוב תביעות ומסמך הליך בירור וישוב תביעה