פירוט תגמולי ביטוח בריאות פרטי
בעת ביצוע ניתוח משולב גובה ההחזר הינו:
  • בגין שכר מנתח -  שני ניתוחים שיבוצעו בו זמנית למנותח ישולמו כדלקמן: ניתוח גדול 30%+100% מהניתוח הקטן.
  • בגין עלות ביה"ח - הוצאות חדר ניתוח - שני ניתוחים שיבוצעו בו זמנית למנותח ישולמו כדלקמן: ניתוח גדול 50%+100% מהניתוח הקטן.

להורדת קובץ פירוט תגמולי ביטוח לחץ כאן >>


* החברה רשאית לשנות את תגמולי הביטוח המרביים אחת לשנה במקרים בהם השתנה הסכום שהחברה משלמת לנותני השירותים שבהסכם עימה ו/או במקרה בו יחולו שינויים בחוק הבריאות ו/או בהוצאות הרפואיות ו/או בענף שירותי הבריאות אשר משפיעים על הוצאות החברה ו/או הסיכון הביטוחי בביטוח מסוג זה. כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי החברה כפי שיקבעו מעת לעת.

לקבלת הצעה לביטוח בריאות

שדות חובה מסומנים ב -
לקבלת הצעה לביטוח בריאות
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString