פעולות

פירוט תגמולי ביטוח בריאות פרטי

בעת ביצוע ניתוח משולב גובה ההחזר הינו:
  • בגין שכר מנתח -  שני ניתוחים שיבוצעו בו זמנית למנותח ישולמו כדלקמן: ניתוח גדול 30%+100% מהניתוח הקטן.
  • בגין עלות ביה"ח - הוצאות חדר ניתוח - שני ניתוחים שיבוצעו בו זמנית למנותח ישולמו כדלקמן: ניתוח גדול 50%+100% מהניתוח הקטן.

להורדת קובץ פירוט תגמולי ביטוח לחץ כאן >>


* החברה רשאית לשנות את תגמולי הביטוח המרביים אחת לשנה במקרים בהם השתנה הסכום שהחברה משלמת לנותני השירותים שבהסכם עימה ו/או במקרה בו יחולו שינויים בחוק הבריאות ו/או בהוצאות הרפואיות ו/או בענף שירותי הבריאות אשר משפיעים על הוצאות החברה ו/או הסיכון הביטוחי בביטוח מסוג זה. כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי החברה כפי שיקבעו מעת לעת.

לקבלת הצעה לביטוח בריאות

שדות חובה מסומנים ב -
לקבלת הצעה לביטוח בריאות
שם מלא
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
קידומת
מספר נייד
מהות פניה
איך תרצה שנחזור אליך?
לידיעתך, לטובת מענה מקצועי, פנייתך תועבר לאחד מסוכני הביטוח המקצועיים מטעמנו.
 

צריך ביטוח משכנתא?
תכנית אטרקטיבית בביטוח חיים ולמבנה הדירה