הגשת תביעה בביטוח תאונות אישיות

רוצה להגיש תביעה? לנוחותך הנחיות מפורטות לצורך הגשת תביעה
איך מגישים תביעה במקרה של תאונות אישיות?

לקוח איילון בביטוח תאונות אישיות ?


תוכל לקבל פיצוי בגין תאונה, בהתאם לתנאי הביטוח שלך. לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של תאונה אישית.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • במקרה של תביעת תאונות אישיות פרט - יש למלא ולחתום על טופס הגשת תביעה  עם פירוט של פרטי התאונה
 • במקרה של תביעת תאונות אישיות לתלמידים - יש למלא ולחתום  טופס הגשת תביעה עם פירוט של פרטי התאונה
 • במקרה של תביעת תאונות אישיות לחבר - יש למלא ולחתום על טופס הגשת תביעה  כולל פירוט של פרטי התאונה
 • טופס הודעה על תאונה
 • טופס ויתור סודיות רפואית חתום
 • מסמכים רפואיים המעידים על הפציעה וכן ממצאי בדיקות רפואיות ופענוחי בדיקות הדמייה כגון CT, MRI
 • טופס אישור פרטים לצורך העברה בנקאית + צילום שיק
 • אם התביעה בגין פיצוי שבועי, יש לצרף אישורי מחלה מרופא מומחה בתחום הפציעה וכן אישורי היעדרות ממקום העבודה

בהתאם למקרה שלך, ייתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים? 

ניתן לשלוח באמצעות פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך, ובאתר:

 • צור קשר
 • הדוא"ל שלנו Tviot_t.e@ayalon-ins.co.il
 • מספר הפקס שלנו 03-7569586
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, מוקד בריאות, אבא הלל סילבר 12, רמת גן
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
 • העברת מסמכים באמצעות מסרון (SMS) - ניתן להעביר מסמכי תביעות של ביטוח חיים ובריאות באמצעות במסרון (SMS) למספר טלפון 0503015829 – בעת שימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה תביעה למספר 0503015829 ולאחר מכאן יתקבלו ההוראות להעברת המסמכים.

מיד כשנקבל ממך את המסמכים, מחלקת תביעות בריאות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.

אנחנו כאן בשבילך


למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

 

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

ערעור על החלטת החברה בתביעת ביטוח

ערעור על החלטת החברה בגין תביעה שהוגשה לחברתנו


במידה והגשת תביעה לחברתנו ותביעתך נדחתה ו/או שולמה באופן חלקי , עומדת לך הזכות להגיש ערעור על החלטת החברה, בדרכים המפורטות להלן:


פניה ישירה לצוות תשלומי ביטוח בריאות באמצעות:


פניה לממונה על פניות הציבור בחברתנו באמצעות:


או באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

 • ממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר
 • ערכאות משפטיות

אנו מאחלים לך בריאות טובה.

בקשה לביטול או עדכון מינוי סוכן