חיפוש
פעולות
Skip Navigation Linksעמוד הביתמוצרי הביטוח שלנוביטוח דירהעל המוצרביטוח לתכולה ולמבנה הדירהמידע כללי

ביטוח לתכולה ולמבנה הדירה: מידע כללי

 
 
יד של איש בחליפה מגישה דירה

 

ביטוח מבנה וביטוח תכולה לדירה בהתאמה אישית


ביטוח דירה בהתאמה אישית

ביטוח דירה הוא הסכם בינך לבין איילון, לפיו בתמורה לתשלום דמי ביטוח חודשיים חברת איילון תפצה אותך במקרה של נזק לדירה. זאת כמובן בתנאי שרכשת ביטוח לאותו נזק.


ישנם שלושה סוגים של ביטוחי דירה:

 • ביטוח מבנה - מבטח מפני נזקים למבנה הדירה
 • ביטוח תכולה – מבטח מפני נזקים לתכולת הדירה
 • ביטוח משולב – ביטוח מבנה יחד עם ביטוח תכלות דירה

ביטוח דירה מבטח את הבית שלך מפני נזקים שעלולים לקרות כתוצאה מאירועים שונים דוגמת שריפה, פריצה, סיכוני מים, או נזקי טבע. באיילון באפשרותך לבחור ביטוח בהתאמה אישית: ביטוח מבנה, ביטוח תכולת דירה, ביטוח משולב הכולל ביטוח מבנה וביטוח תכולת דירה יחד, ולהוסיף הרחבות שונות שמתאימות לך ולבית שלך, כמו ביטוח חבות משק לעובדי משק בית, אופניים ועוד.


ביטוח מבנה וביטוח תכולת דירה מבטח את דירתך ואת תכולת הדירה מנזקים כתוצאה מאירועים שונים:

 • אש, ברק, רעם
 • התפוצצות או התלקחות
 • גניבה, שוד, פריצה או ניסיון לבצעם
 • רעידת אדמה לרבות צונאמי כתוצאה מרעידת אדמה
 • סיכוני מים ונוזלים אחרים
 • מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה
 • פעולות זדון
 • פיצוי על אבדן הכנסות משכר דירה של הדירה או הוצאות שכר דירה לצורך מגורים למבוטח ולבני משפחתו (בכפוף לתנאי הביטוח וחריגיה) - במקרה של פגיעה שמביאה לכך שלא ניתן להמשיך ולהתגורר בדירה, ביטוח דירה מכסה הוצאות שכר דירה במקרה שנאלצתם לשכור דירה חלופית, או אובדן הכנסות משכר דירה במקרה של דירה מושכרת, לתקופה של עד 12 חודשים, או עד ל-15% מסכום ביטוח המבנה, הנמוך מבניהם, כל עוד הדירה אינה מתאימה למגורים

ניתן להרחיב את ביטוח תכולת הדירה לכיסויים נוספים:

 • "כל הסיכונים" לדירה ולתכולה - מכסה גם מקרים שאינם מכוסים בביטוח הבסיסי
 • "כל הסיכונים״ לדברי ערך
 • שבר זכוכית, כיורים ומראות
 • אובדן או נזק ממשי אשר נגרם לאופניים שבוטחו
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 • חבות מעבידים לעובדי משק ביתו של המבוטח
 • ביטוח פעילות עסקית בדירה
 • נזקי טרור ( מעל מס רכוש)

תכולת דירה

ברכישת ביטוח תכולת דירה או ביטוח דירה משולב, מחיר הביטוח מושפע גם מהסכום בו תבוטח התכולה, כאשר סכום זה משקף את שווי הפריטים בדירה בעת רכישת הביטוח. לעיתים, בעת הצטרפות לביטוח תכולה לדירה, יישלח סוקר להערכת שווי התכולה, המפרט את שווי התכולה ופירוט התכולה הקיימת .

איך רוכשים ביטוח תכולה לדירה "הכל בה לדירה"?

פשוט מאוד, סוכן הביטוח שלך באיילון ישמח לתת לך הצעת מחיר משתלמת לביטוח מבנה וביטוח תכולה לדירה. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס צור קשר.

לקבלת הצעה לביטוח דירה

לקבלת הצעה לביטוח דירה
מי אני?
שם מלא
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
קידומת
מספר נייד
באנר שיווקי ביטוח רכב

קונה רכב חדש?
ביטוח הרכב המשתלם, הכולל מבחר כיסויים
ללא תוספת תשלום