פעולות

סוגי התביעות בביטוח דירה

רוצה להגיש תביעה? ריכזנו עבורך את כל סוגי התביעות ומה צריך לעשות כדי להגיש תביעה.
 • התביעה נבדקת בחברה
  התביעה נבדקת בחברה התביעה נבדקת בחברה התביעה נבדקת בחברה
 •  התביעה בטיפול
   
 • הטיפול הסתיים
  הטיפול הסתיים הטיפול הסתיים הטיפול הסתיים

לקוח איילון בביטוח דירה?

אם פרצו לך לדירה, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך. על מנת להגיש תביעה, עליך להודיע לנו מיד על האירוע בטלפון 6679*

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי שלך
 • הדוא"ל שלנו tviotp@ayalon-ins.co.il 
 • צור קשר
 • באמצעות סמארטפון (כמסרון או ב whatsapp) למספר 050-5852040

מיד עם קבלת המסמכים מחלקת התביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.

אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

 

לקוח איילון בביטוח דירה?


אם הדירה נפגעה משריפה, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך. לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של שריפה.

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס התביעה חתום
 • תמונות הנזק שנגרם לדירה
 • רשימה מפורטת של הפריטים שניזוקו והשווי שלהם
 • תמונות וחשבוניות קניה של הפריטים שניזוקו – אם יש
 • אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה, אם הגיעו למקום האירוע
 • אישור משטרה, אם הגיעו למקום האירוע
 • צילום המחאה או אישור מהבנק על ניהול חשבון טופס תשלום תגמולי ביטוח בהעברה בנקאית

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
 • צור קשר
 • באמצעות סמארטפון (כמסרון או ב whatsapp) למספר 050-5852040

עם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.
 

אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

לקוח איילון בביטוח דירה?

אם אחד החפצים המבוטחים שאינם תכשיטים אבד, נגנב או שנגרם לו נזק, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס התביעה חתום
 • תמונות של הנזק שנגרם  לחפץ
 • הצעת מחיר לתיקון הנזק
 • אישור משטרה (במקרה גניבה)
 • חשבונית רכישה (תאריך רכישה, דגם)
 • דו"ח סוקר (הסוקר ששלחנו אליך בעת רכישת הביטוח). יש לציין מספר פריט בדו"ח
 • צילום המחאה או אישור מהבנק על ניהול חשבון טופס תשלום תגמולי ביטוח בהעברה בנקאית

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי 
 • צור קשר
 • באמצעות סמארטפון (כמסרון או ב whatsapp) למספר 050-5852040עם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


 

אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

מסמך הנחיות בתביעת דירה במקרה של כל הסיכונים לפריטים שאינם תכשיטים

לקוח איילון בביטוח דירה? 

במקרה שהדירה שלך נפגעה כתוצאה מנזקי מים, הינך זכאי לתיקון על ידי ספק מורשה או שרברב פרטי, בהתאם לתנאי הביטוח שלך. לשרותך, מדריך למקרה של נזקי מים.


ישנן 2 אפשרויות לטיפול בנזקי מים, בהתאם לכיסוי שיש לך בביטוח הדירה:

 • תיקון על ידי שרברב הסדר מטעם איילון
 • תיקון על ידי שרברב פרטי והגשת תביעה להחזר


איך תדע איזה כיסוי יש לך?

מה עושים במקרה של נזקי מים - באמצעות שרברב בהסדר מטעם איילון 

אם ברשותך פוליסה שמועד תחילתה 3.9.17 וקיים לך כיסוי כזה ראה הסבר על תהליך קבלת השרות.
באזור נותני השרות תוכל לקבל את רשימת השרשרבים שבהסדר מטעם איילון.

(אם קיימת לך פוליסה שמועד תחילתה לפני 3.9.17 - יש לפנות לספק השרות שמצויין במפרט הפוליסה).

מה עושים במקרה של נזקי מים - שרברב פרטי

אם יש לך כיסוי לטיפול על ידי שרברב פרטי, עליך לפנות למרכז שירות הלקוחות של איילון בטלפון 6679* או באמצעות צור קשר באתר, ואנחנו נפתח תביעת ביטוח, נשלח שמאי למקום האירוע ונסביר לך מה לעשות.בעת הפניה אלינו, כדי שנוכל לתת לך שירות מהיר ויעיל, כדאי להכין מראש את הפרטים הבאים:

 • תאריך האירוע
 • שם המבוטח
 • מספר תכנית ביטוח
 • תיאור האירוע
 • פרטי צד ג' (אם יש)
 • טופס הודעה למקרה נזק מים לדירה
 • צילומי נזק
 • הצעת מחיר לתיקון


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:


במקרה של פתיחת תביעת ביטוח (שרברב פרטי), איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

לקוח איילון בביטוח דירה?

אם אחד או יותר מהתכשיטים שלך אבד, נגנב או שנגרם לו נזק, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.

לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של נזק, אובדן או גניבה של תכשיטים.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס התביעה חתום
 • תמונות של הנזק שנגרם 
 • הצעת מחיר לתיקון הנזק
 • אישור משטרה (במקרה גניבה)
 • חשבונית רכישה של התכשיטים (תאריך רכישה, דגם)
 • דו"ח סוקר (הסוקר ששלחנו אליך בעת רכישת הביטוח). יש לציין מספר פריט בדו"ח
 • צילום המחאה או אישור מהבנק על ניהול חשבון טופס תשלום תגמולי ביטוח בהעברה בנקאית

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי
 • צור קשר
 • באמצעות סמארטפון (כמסרון או ב whatsapp) למספר 050-5852040


  עם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


 

אנחנו כאן בשבילך


למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

מסמך הנחיות בתביעת דירה במקרה של נזק, אובדן או גניבה של תכשיטים

לקוח איילון בביטוח דירה?


אם הדירה שלך נפגעה מרעידת אדמה, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של נזקי רעידת אדמה.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי
 • באמצעות סמארטפון (כמסרון או ב whatsapp) למספר 050-5852040

עם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

לקוח איילון בביטוח דירה?


אם נגרם לך נזק לטלוויזיה, וידאו, מערכות קול או למחשב הביתי שלך, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של נזק לחפצים אלקטרוניים בדירה.

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי
 • צור קשר
 • באמצעות סמארטפון (כמסרון או ב whatsapp) למספר 050-5852040


עם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

מסמך הנחיות בתביעת דירה במקרה נזק לטלויזיה ומערכות קול

לקוח איילון בביטוח דירה?


אם הדירה  נפגעה מנזקי טבע, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של נזקי טבע.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי
 • צור קשר
 • באמצעות סמארטפון (כמסרון או ב whatsapp) למספר 050-5852040.

עם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

לקוח איילון בביטוח דירה?


אם האופניים נגנבו או שנגרם להם נזק, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של נזק לאופניים או גניבת אופניים.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי
 • צור קשר
 • באמצעות סמארטפון (כמסרון או ב whatsapp) למספר 050-5852040

עם קבלת המסמכים מחלקת תביעות לתבדוק את זכאותך לפיצוי, בהתא לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

מסמך הנחיות בתביעת דירה במקרה של נזק לאופניים או גניבת אופניים

לקוח איילון בביטוח דירה?


אם פגעו בדירה שלך בזדון, כלומר בכוונה תחילה, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של פגיעה בזדון.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

בהתאם למקרה , יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי
 • צור קשר
 • באמצעות סמארטפון (כמסרון או ב whatsapp) למספר 050-5852040.

מיד כשנקבל ממך את המסמכים, מחלקת תביעות בריאות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

לקוח איילון בביטוח דירה?

אם התנגש רכב בדירה שלך (אימפקט), מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך. 
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של אימפקט.

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

בהתאם למקרה , יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי
 • צור קשר
 • באמצעות סמארטפון (כמסרון או ב whatsapp) למספר 0505852040

מיד עם העברת המסמכים, מחלקת התביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.

אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

 1. בטלפון: 6679*
 2. בדוא"ל: tviotp@ayalon-ins.co.il 
 3. צור קשר
 4. סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי ?

לקוח איילון בביטוח דירה?


אם נשברו לך בבית זכוכיות, כיורים או מראות, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.  אם נשברו לך בבית זכוכיות, כיורים או מראות, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?


בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים .

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעיםבאזור האישי
 • צור קשר
 • באמצעות סמארטפון (כמסרון או ב whatsapp) למספר 050-5852040

עם קבלת המסמכים, מחלקת תביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך


למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

מסמך הנחיות בתביעת דירה במקרה של נזק שמשות וכלים סניטריים

לקוח איילון בביטוח דירה?


במקרה שהדירה שלך נפגעה כתוצאה משיטפון והצפה, מגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.
לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של שיטפון והצפה.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?


בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.


לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי
 • צור קשר
 • באמצעות סמארטפון (כמסרון או ב whatsapp) למספר 050-5852040

מיד עם קבלת המסמכים מחלקת התביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

 1. און-ליין באזור האישי שלך, בירור סטטוס תביעה
 2. מוקד שירות לקוחות בטלפון 6679*
 3. סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי

מסמך הנחיות מפורטות

הנחיות בגין נזקי שיטפון והצפה

לקוח איילון בביטוח דירה?

אם צד שלישי: אורח, בעל מקצוע, או כל עובר אורח נפגע בדירה שלך, או שרכוש של צד שלישי נפגע בדירה שלך, ואתה נתבע בשל הפגיעה בגוף או ברכוש, , ייכול להיות שמגיע לך פיצוי מאיתנו, בהתאם לתנאי הביטוח שלך. לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של אחריות כלפי צד שלישי.

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס התביעה חתום
 • אישור אי הגשה מקורי - אישור שצד ג' לא תובע במקביל גם את חברת הביטוח שלו. את האישור יש לבקש מחברת הביטוח של צד  ג
 • צילום ת.ז וספח של צד ג'
 • במקרה של נזקי גוף – אישורים רפואיים על הפגיעה
 • במקרה של נזק לרכוש – תמונות ממקום האירוע והצעת מחיר לתיקון הנזק .
 • צילום המחאה או אישור מהבנק על ניהול חשבון וטופס תשלום תגמולי ביטוח בהעברה בנקאית

בהתאם למקרה, יתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • מספר הפקס שלנו 03-7569557
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, צוות תביעות דירה, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, מיקוד 5250606 ת.ד 10957
 • סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי
 • צור קשר
 • באמצעות סמארטפון (כמסרון או ב whatsapp) למספר 050-5852040

מיד עם קבלת המסמכים מחלקת התביעות תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

ערעור על החלטת החברה בגין תביעה שהוגשה לחברתנו


במידה והגשת תביעה לחברתנו ותביעתך נדחתה, עומדת בפנייך הזכות להגיש ערעור על החלטת החברה, בדרכים המפורטות להלן:


פניה ישירה למוקד תביעות דירה ורכוש באמצעות:

 

פניה לממונה על פניות הציבור בחברתנו, באמצעות:

 

או באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

 • ממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר
 • ערכאות משפטיות

 

כללים ליישוב תביעות

 
מסמכים אלה יסייעו לך בהבנת הליך בירור וישוב תביעה, וכוללת את המסמכים הבאים: מערכת כללים לבירור וישוב תביעות ומסמך הליך בירור וישוב התביעה.

מוקד תביעות דירה ורכוש

דואר אלקטרוני: apprep@ayalon-ins.co.il
טלפון: 6679* | 072-2228678
פקס: 03-7569578
ימים ושעות פעילות:
א-ה מ-8:00 עד- 16:00 | ימי ו וערבי חג מ-8:00 עד 13:00

קיים לך נזק מים בדירה?

לשירותך, סרטון הדרכה: כך תחבר שרברב בהסדר עם איילון בעת תביעה בביטוח דירה
 

צריך לחדש את ביטוח הרכב שלך?
ביטוח משתלם, שמותאם בדיוק לך ולסוג הרכב שלך

צ'אט בוט
שירות חדשני המאפשר הגשת תביעת
רכב במקרה של תאונה, נזקי טבע וגניבה