ביטוח דירה שכורה

שוכר או משכיר דירה שבבעלותך?
קומת לובי בבניין קומות
ביטוח דירה רלוונטי גם לדירה שכורה לשוכרים וגם למשכירים


ישנם כמה סוגים של ביטוח דירה, וכולם מתאימים גם לדירה שכורה:

 • ביטוח מבנה

  ביטוח מבנה דירה חל על נזקים למבנה הדירה ולכל מה שמחובר למבנה באופן קבוע: מרפסות, צנרת, מערכות מיזוג והסקה, דוד שמש ודוד חשמלי. הביטוח מבטח את הבית שלכם מפני נזקים שונים שעלולים לקרות וכולל כיסויים שונים.
 • ביטוח תכולה

ביטוח תכולת דירה כולל כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, והינם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו, למעט חריגים המפורטים בתנאי הפוליסה. מבטח מפני נזקים לתכולת הבית: ריהוט, מוצרי חשמל תכשיטים ועוד

 • כיסוי בביטוח דירה צד ג׳

  מבטח מפני מצבים בהם נגרם נזק לגוף או לרכוש של צד שלישי שאינו מתגורר בדירה אלא רק עובד בה, מתארח, או שכן קרוב

כאשר שוכרים דירה, עוד לפני חתימת חוזה השכירות, רצוי לברר אם יש לדירה ביטוח דירה שכורה ואם יש ביטוח, האם הוא מכסה גם את השוכר, ועל מי חלים דמי ההשתתפות העצמית במקרה של נזק ביטוחי. לשוכרים, יש נטייה להתעלם מביטוח הדירה השכורה, מתוך מחשבה שהאחריות במקרה של נזק היא של בעל הבית, אבל בפועל לא תמיד זה המצב. נכון שבעל הבית יהיה בדרך כלל הנתבע הראשון במקרה של נזק לדירה שגרם נזק לשכנים, אבל גם השוכר עלול להיתבע על ידי בעל הבית שלו או על ידי שכן שנפגע גם הוא מהנזק לדירה.


קיימות תכניות ביטוח לדירה שכורה המכסות באופן חד צדדי רק את המשכיר או רק את השוכר ואינן מעניקות כיסוי ביטוחי מקיף שנכון לשני הצדדים. לכן, כדאי שגם המשכיר וגם השוכר יהיו מוכנים לכל תרחיש, ויגנו על עצמם באמצעות ביטוח שמבטיח לשני הצדדים יחס הוגן במקרה של נזקים לדירה או לתכולתה.

סעיפים שכדאי שיופיעו בהסכם ביטוח דירה שכורה או מושכרת

 • סעיף אחריות צולבת

  צד שלישי המבקר בדירה כאורח, בעל מקצוע או עובד משק בית, עלול להיפגע בשל רשלנות של בעל הדירה (המשכיר) או של השוכר. לכן, סעיף חשוב שכדאי שיופיע בחוזה דירה שכורה הוא סעיף אחריות צולבת, המעניק כיסוי ביטוחי לנזק הנגרם לצד שלישי בשל רשלנות בעל הדירה או השוכר.
 • ויתור על תביעות שיבוב הדדי


  במקרה בו נגרם נזק בדירה שכורה, למשל כתוצאה משריפה, חברת הביטוח תשלם לבעל הדירה (המבוטח בביטוח דירה), את עלות הנזקים, אבל היא עלולה לתבוע תביעת שיבוב את שוכרי הדירה כגורמי הנזק. כדי למנוע מצב כזה, כדאי בעת חתימת חוזה הדירה להוסיף סעיף ובו וויתור הדדי על תביעת שיבוב, הן של המשכיר והן של השוכר.
 • אובדן שכר דירה


  פיצוי על אבדן הכנסות משכר דירה של הדירה או הוצאות שכר דירה לצורך מגורים למבוטח ולבני משפחתו, כל עוד אין הדירה מתאימה למגורים. הפיצוי יקבע על פי בדיקה וקביעה של מהנדס רישוי. (כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח–1958).
 • השתתפות עצמית


  כדי למנוע אי נעימויות בהמשך, על בעל הפוליסה לקבוע מי ישלם את תשלום הביטוח וכן את תגמולי הביטוח וההשתתפות העצמית, שכן במקרים מסויימים בעל הפוליסה יכול להיות השוכר ובמקרים אחרים הוא המשכיר.


באיילון חברה לביטוח מענה ביטוחי מקצועי לביטוח דירה. לפרטים והצטרפות פנה לסוכן הביטוח שלך באיילון. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס צור קשר.

 מעוניין בביטוח דירה?

* התוכן הנ"ל הינו בגין הצעה בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ מקצועי

ביטוח דירה אונליין - איילון Living
עד 30% הנחה בביטוח מבנה ותכולה לדירה * השתתפות עצמית נמוכה  * מגוון הרחבות וכיסויים