שירותים ופעולות שניתן לבצע אונליין בביטוח חיים
שירות לקוחות ביטוח חיים

שאלות ותשובות בביטוח חיים

ערך פדיון - סכום החיסכון שהצטבר בפוליסת ביטוח חיים הכוללת חיסכון.
זה הסכום ברוטו שתוכל לקבל אם תמשוך את החיסכון לפני תום תקופת הביטוח המוגדרת בפוליסה, בכפוף לניכוי מס בהתאם לתקנות מס ההכנסה.
בפוליסת פרט – במשיכה ינוכה מס רווחי הון. בפוליסת מנהלים ותגמולים לעצמאי – המשיכה כפופה לכללי המיסוי בתקנות קופות גמל.

ערך סילוק - גובה הזכאות לכיסוי ביטוחי מופחת שצברת בפוליסת ביטוח חיים, לאחר הקטנה או הפסקת תשלום הפרמיה. סכום זה יעמוד לזכותך כחיסכון בתום תקופת הביטוח, ולזכות המוטבים במקרה פטירה חו"ח לפני תום תקופת הביטוח.

תקופה המתנה היא התקופה מהיום בו קרה מקרה הביטוח ועד לזכאות לקבל תשלום.
בביטוח אובדן כושר עבודה, היא בהתאם לתקופת האכשרה שמוגדרת בפוליסה, כאשר קיימת אפשרות לרכוש ביטול חלקי של תקופת ההמתנה.

את טפסי ההצטרפות עליך למסור לסוכן הביטוח שלך, לבקרה והעברה לחברה.
פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי . אם אין לך סוכן ביטוח תוכל לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון.


באזור האישי תוכל לעקוב אחר מצב התביעה שלך ולבדוק האם הטפסים ששלחת הגיעו אלינו.

באמצעות האזור האישי או בעזרת הצ'אט בוט תוכל לעקוב אחר מצב התביעות שלך בכל זמן ומכל מקום. 

יש כמה דרכים לבדוק זאת:

באזור האישי שלך באתר איילון תוכל לצפות בדוחות התקופתיים והשנתיים שלך. לאחר לחיצה על "פרטי הפוליסה" באזור "מסמכים להורדה" תוכל לעיין בדוח השנתי ולהוריד אותו.

בנוסף, ניתן להוריד את הדו"ח השנתי באמצעות הצ'אט בוט שלנו, באתר איילון. לקבלת השירות לחץ כאן.

עליך לשלוח אלינו:

  • על המעסיק שלך למלא ולשלוח אלינו טופס הודעה על עזיבת עבודה לצורך העברת הביטוח על שמך
  • טופס 161: הודעת מעביד על סיום עבודה, אותו תקבל מהמעסיק שלך, או אישור פקיד שומה
  • הנחיות להמשך הביטוח לאחר עזיבת עבודה:

             1. ריסק זמני: לשמור על הכיסוי הביטוחי ללא מרכיב החיסכון

             2. סילוק: הפסקת התשלומים והכיסוי הביטוחי, תוך השארת כספי החיסכון

             3. קבלת בעלות: אם התחלת עבודה חדשה, על המעסיק שלך לחתום על טופס קבלת בעלות להעברת הביטוח על שמו

כדאי לבדוק מול מוקד שירות הלקוחות שלנו באמצעות צור קשר או בטלפון 1-700-72-72-77, אם החיוב האחרון חזר, ואם כן נציג השירות ינחה אותך כיצד לשלם את החוב ולחדש את אמצעי התשלום (הוראת קבע / כרטיס אשראי).

באזור האישי שלך תוכל לראות מצב הפקדות, כיסויים ביטוחיים, כמה כסף חסכת עד כה ועוד...

אם אתה רוצה לבצע שינויים כמו עדכון כתובת או הוספת כיסויים בתנאי הביטוח, עליך להעביר מסמכי בקשה לשינוי חתומים בצירוף צילום ת.ז לפקס 03-7569566 או למייל bht@ayalon-ins.co.il. כמו כן, תמיד תוכל לפנות לסוכן הביטוח שלך באיילון שישמח לבצע עבורך התאמת כיסויים בהתאם לצרכי המשפחה שלך. פרטי סוכן הביטוח שלך מופיעים באזור האישי .

עליך יש להעביר טופס בקשה לעדכון חתום על ידי המעסיק המציין את השכר החדש.
אפשר להגדיל כיסוי ביטוחי ללא הצהרת בריאות שנה בגובה 10% בשנה. מעל תקרה זו, עליך להעביר הצהרת בריאות  עדכנית, מלאה וחתומה.


שאלות ותשובות בביטוח חייםלמאגר השאלות והתשובות