כל מה שחדש בביטוחי אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה ואיך אפשר להרחיב אותו

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה ואיך אפשר להרחיב אותו

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח חשוב ובעל משמעות כלכלית עצומה, מכיוון שהוא נותן סכום חודשי קבוע (קיצבה), כאשר אדם אינו מסוגל להמשיך לעבוד בעבודתו בשל מחלה או תאונה. הקיצבה החודשית מהווה תחליף למשכורת, וכך מאפשרת לשמור על יציבות כלכלית.

השינויים בביטוחי אובדן כושר עבודה

עד אוגוסט 2017, היו ביטוחי אובדן כושר עבודה רבים ומגוונים והיה קשה מאוד להשוות ביניהם, מה שהגביל מאוד את התחרות בין חברות הביטוח במוצר זה. בנוסף, ההגדרות השונות בביטוחים היו נתונות לפרשנויות שונות והמבוטחים לא תמיד ידעו מה הביטוח שלהם כולל ומכסה ומה לא.
המפקחת על הביטוח החליטה לערוך ביטוח אחיד, שיחייב את כל חברות הביטוח, ויגביר את השקיפות והתחרות. בעקבות הרפורמה, ביטוחי אבדן כושר העבודה משווקים באפן מודולרי, הכולל תכנית בסיסית ואחידה לביטוח אבדן כושר עבודה, ועליה ניתן יהיה להוסיף הרחבות שונות. התכנית הבסיסית וכל תוספת יתומחרו בנפרד, כך שכל אחד יוכל להרכיב לעצמו את הכיסוי המתאים לו ביותר מבחינת התשלום החודשי ומבחינת הכיסויים שהביטוח נותן.

הכיסוי הבסיסי בביטוח אובדן כושר עבודה החדש


הכיסוי הבסיסי הוא כיסוי אחיד שזהה בכל חברות הביטוח

  • כיסוי למצב של אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה, הגורם לפגיעה זמנית או קבועה בשיעור של 75% לפחות ביכולת לעבוד בתחום העיסוק או בכל עיסוק סביר אחר, התואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו של המבוטח
  • תקופת הביטוח היא לפחות עד גיל הפרישת חובה (67 לגברים ונשים), אלא אם המבוטח בחר אחרת ולא פחות מגיל 60.
  • תקופת ההמתנה, אחריה ישולמו כספי הביטוח, תהיה 3 חודשים ממועד קרות מקרה הביטוח.
  • סכום הפיצוי החודשי המקסימלי לשכירים יהיה 75% מהשכר הממוצע המבוטח בפוליסה, צמוד למדד. השכר הממוצע יחושב לפי השכר הממוצע ב-12 החודשים או ב-3 החודשים שקדמו למקרה הביטוח, לפי הגבוה מהשניים
  • סכום הפיצוי החודשי המקסימלי לעצמאים יהיה 75% מההכנסה הממוצעת מעבודה המדווחת לרשויות המס, בשנים עשר החודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח או בתקופה קצרה יותר אם מדובר בשנת הביטוח הראשונה, צמוד למדד.

הרחבות לביטוח אובדן כושר עבודה החדש

 לכיסוי האחיד הבסיסי ניתן להוסיף הרחבות שונות:

  • הגדרת עיסוק ספציפי (למשל אילוף אריות סיביריים...)
  • קיצור תקופת ההמתנה
  • הגדלת הפיצוי החודשי
  • הרחבות רבות נוספות

לפרטים על תכנית אובדן כושר עבודה "חושן" לשכירים ולעצמאים. התכנית ניתנת לרכישה בביטוח מנהלים, תגמולים לעצמאיים, וכפוליסה עצמאית לאובדן כושר עבודה, בכפוף להצהרה על הכנסה קיימת מעבודה. וחיתום רפואי.

* התוכן הנ"ל הינו בגין הצעה בלבד ואין בו כדי להוות המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי

לקבלת הצעה לביטוח חיים

לידיעתך, לצורך טיפול מקצועי, פנייתך תועבר לאחד מסוכני הביטוח המקצועיים שלנו
 
לקבלת הצעה לביטוח חיים
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString