נספח א'

תוכניות ביטוח חיים ונספחי ביטוח


רשימת תכניות ביטוח חיים ונספחי ביטוח אשר נוהלו על ידי פסגות ביטוח
לפני העברת הפעילות לאיילון ביטוח ולאחריה

 

שם פוליסות ביטוח חיים ונספחי הביטוח לפני העברת הפעילות

שם פוליסות ביטוח חיים ונספחי הביטוח לאחר העברת הפעילות

מספר תכנית באוצר

 
פוליסות ביטוח בענף ביטוח חיים מכוח תכניות הביטוח (לרבות נספחיהן):
"מגן לחיים – פוליסה לביטוח חיים (ריסק)"
ללא שינוי
3312
"ביטוח נוסף למקרה מוות עקב תאונה"
"ביטוח נוסף למקרה מוות עקב תאונה (פ)"
3672
"פסגות למשכנתא פוליסה לביטוח חיים בפרמיה משתנה לכיסוי יתרת הלוואה"
ביטוח למשכנתא"
3673
"פסגות משכנתא בזוג פוליסה לביטוח חיים הדדי למקרה פטירה לכיסוי יתרת הלוואה"
"משכנתא בזוג"
8241
"פסגות למשפחה"
"הכנסה למשפחה – פוליסה לביטוח חיים (פ)"
9365
"טופז – פיצוי חודשי ושחרור מתשלום פרמיה במקרה של אבדן מוחלט של כושר העבודה"
ללא שינוי
3822
"שחרור מפרמיה (הגדרה רגילה)"
"שחרור מפרמיה – הגדרה רגילה (פ)"
3823
"אלמוג – פיצוי חודשי ושחרור מתשלום פרמיה במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה"
ללא שינוי
3824
"שחרור מפרמיה (הגדרה עיסוקית)"
"שחרור מפרמיה – הגדרה עיסוקית (פ)"
3826
"פרנציז'ה"
"פרנצי'זה (פ)"
3827
"אובדן כושר עבודה חלקי"
"אובדן כושר עבודה חלקי (פ)"
3828
"הרחבה לנספח אובדן כושר עבודה מוחלט למקרה היות המבוטח נכה עקב תאונת דרכים או בהיותו בעל צורך סיעודי"
"הרחבה לנספח אובדן כושר עבודה מוחלט למקרה היות המבוטח נכה עקב תאונת דרכים או בהיותו בעל צורך סיעודי (פ)"
3829
"איזי לייף"
ללא שינוי
4017
"פוליסה לביטוח חיים – מגן מיוחד"
ללא שינוי
3820
"ביטוח נוסף במקרה של נכות עקב תאונה"
"ביטוח נוסף למקרה נכות עקב תאונה (פ)"
12457*
"ביטוח חיים קבוצתי (גדיש 35 אלף ש"ח)"
ללא שינוי
8837
"ביטוח חיים קבוצתי ע"ש החשב הכללי (אגב ביטוח רכב)"
ללא שינוי
473
"ביטוח חיים קבוצתי ע"ש עמית טכנולוגיה (אגב ביטוח רכב)"
ללא שינוי
8707
 

            נספחי ביטוח בענף מחלות ואשפוז מכוח תכניות הביטוח:

"חוסן – ביטוח נוסף מפני מחלות קשות ואירועים רפואיים"
ללא שינוי
7644
"ביטוח נוסף מפני מחלות קשות ואירועים רפואיים (מורחב לסרטן)"
ללא שינוי
7645

פוליסות ביטוח בענף ביטוח חיים מקיף מכוח תכנית הביטוח (לרבות נספחיה):

"פסגות חסכון מנוהל"
"חסכון מנוהל"
8644
 
* מספר תכנית באוצר לביטוח נוסף במקרה של נכות עקב תאונה, השתנה בתקופת פסגות מ 3748 ל- 12457 מסיבה טכנית.

לקבלת הצעה לביטוח חיים

לידיעתך, לצורך טיפול מקצועי, פנייתך תועבר לאחד מסוכני הביטוח המקצועיים שלנו
 
לקבלת הצעה לביטוח חיים
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString