נספח ב'

מסלולי השקעה של פוליסת החיסכון אשר נוהלו על ידי פסגות ביטוח  
לפני העברת הפעילות לאיילון ביטוח ולאחריה

שם מסלול ההשקעה בפסגות

ביטוח לפני העברת הפעילות

שם מסלול ההשקעה באיילון ביטוח לאחר העברת הפעילות

הערות

פסגות כללי
איילון מסלול כללי - מנוהל באמצעות פסגות
המסלול הינו סגור למצטרפים חדשים (מבוטחים קיימים במסלול נכון למועד העברת הפעילות יהיו רשאים להמשיך ולבצע הפקדות במסלול זה וכן יהיו רשאים להעביר כספים ממסלולים אחרים למסלול זה)
פסגות הלכה
איילון מסלול הלכה - מנוהל באמצעות פסגות
המסלול הינו פתוח למצטרפים חדשים
פסגות אג"ח
איילון מסלול אג"ח - מנוהל באמצעות פסגות
המסלול הינו פתוח למצטרפים חדשים
פסגות מניות
איילון מסלול מניות - מנוהל באמצעות פסגות
המסלול הינו פתוח למצטרפים חדשים
פסגות כספי
איילון מסלול כספי - מנוהל באמצעות פסגות
המסלול הינו פתוח למצטרפים חדשים
פסגות חו"ל
איילון מסלול חו"ל - מנוהל באמצעות פסגות
המסלול הינו פתוח למצטרפים חדשים
פסגות מחקה מדדי מניות
איילון מסלול פאסיבי מדדי מניות - מנוהל באמצעות פסגות
המסלול הינו פתוח למצטרפים חדשים
פסגות  כללי מחקה מדדים
איילון מסלול כללי פאסיבי - מנוהל באמצעות פסגות
המסלול הינו פתוח למצטרפים חדשים
פסגות משולב 75% לפחות באג"ח ועד 10% במניות
איילון מסלול אג"ח עד 10% מניות - מנוהל באמצעות פסגות
המסלול הינו פתוח למצטרפים חדשים
פסגות אג"ח עד 20% במניות
איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות - מנוהל באמצעות פסגות
המסלול הינו פתוח למצטרפים חדשים
 

לקבלת הצעה לביטוח חיים

שדות חובה מסומנים ב -
לקבלת הצעה לביטוח חיים
שם מלא
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
מספר נייד
איך תרצה שנחזור אליך?
מהות פניה