נספח ג'

הרינו מודיעים בזאת על השלמת תהליך סגירת מסלולי השקעה בניהול פסגות ניירות ערך, ומיזוגם למסלולי ההשקעה הקיימים ומנוהלים באיילון חברה לביטוח בע"מ, החל מתאריך 1.7.2021 בתכניות חיסכון פרט הבאות:

  • איילון יתרון פיננסי
  • חיסכון מנוהל

לעיון בפירוט מתווה מיזוג מסלולי השקעה בניהול פסגות למסלולי איילון לחץ כאן >>

לקבלת הצעה לביטוח חיים

לקבלת הצעה לביטוח חיים
Full name
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
מספר נייד