פעולות

תוכניות פסגות ביטוח שהועברו לאיילון

תכניות הביטוח שנוהלו ע"י פסגות והועברו לאיילון ביטוח

תכניות הביטוח של פסגות חברה לביטוח הועברו לאיילון חברה לביטוח החל מ- 1 ביולי 2018.

במעבר נשמרו תנאי תכניות הביטוח, זכויות המבוטחים, בעלי הפוליסות והמוטבים, כלשונן וכפי שהוגדרו בטפסי ההצטרפות ותנאי הפוליסות בפסגות.
רציפות זכויות המבוטחים תישמר ללא פגיעה כתוצאה מעצם ההעברה.
החל מ-1 ביולי 2018, הופסק השיווק בכל תכניות הביטוח של פסגות ביטוח.

לקבלת הצעה לביטוח חיים

שדות חובה מסומנים ב -
לקבלת הצעה לביטוח חיים
שם מלא
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
קידומת
מספר נייד
מהות פניה
איך תרצה שנחזור אליך?
לידיעתך, לטובת מענה מקצועי, פנייתך תועבר לאחד מסוכני הביטוח המקצועיים מטעמנו.
 

צריך ביטוח משכנתא?
תכנית אטרקטיבית בביטוח חיים ולמבנה הדירה