תוכניות פסגות ביטוח שהועברו לאיילון

תכניות הביטוח שנוהלו ע"י פסגות והועברו לאיילון ביטוח

תכניות הביטוח של פסגות חברה לביטוח הועברו לאיילון חברה לביטוח החל מ- 1 ביולי 2018.

במעבר נשמרו תנאי תכניות הביטוח, זכויות המבוטחים, בעלי הפוליסות והמוטבים, כלשונן וכפי שהוגדרו בטפסי ההצטרפות ותנאי הפוליסות בפסגות.
רציפות זכויות המבוטחים תישמר ללא פגיעה כתוצאה מעצם ההעברה.

החל מ-1 ביולי 2018, הופסק השיווק בכל תכניות הביטוח של פסגות ביטוח.

לקבלת הצעה לביטוח חיים

שדות חובה מסומנים ב -
לידיעתך, לצורך טיפול מקצועי, פנייתך תועבר לאחד מסוכני הביטוח המקצועיים שלנו
 
לקבלת הצעה לביטוח חיים
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString